Akika kurbanı yeni doğmuş çocuklar için kesilmektedir. Ancak akika kurbanı kesilirken de uyulması gereken hususlar vardır. Müslümanlar akika kurbanı nedir, akika kurbanının hükmü nedir sorularını araştırıyor.

AKİKA KURBANI NEDİR?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, 'akika' adı verilir. Akika kurbanı kesmek sünnettir.

İbn Abbas'tan (RA) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akika kurbanı kesmiş ve bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: "Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akika kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir."

Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden ergenlik çağına kadar kesilebilirse de, doğumun yedinci günü kesilmesi daha hayırlıdır. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçı ağırlığında altın veya değeri miktarınca sadaka verilmesi uygun görülür.

AKİKA KURBANININ HÜKMÜ NEDİR?

Akika kurbanı çocuk nimetine karşılık Allah rızası için kesilen kurbanlıktır. Akika kurbanı için kesilen hayvanın kurbanlık hayvanına uygun olması gerekmektedir. Akika kurbanı Kurban Bayramı’nda kesilebildiği gibi kurban dışında da kesilebilir.

Kesilen kurbanın eti kesen aile, zengin veya fakir fark ekmeksizin herkese verilebilir. Erkek çocuk için iki akika, kız çocuklar için bir akika hayvanı kesilir. Akika kurbanı yerine bedeli fakir ailelere tasadduk etmek akika yerine kabul edilmez.

Adak, akika veya ölüler için kesilecek kurban da, ilim ile meşgul bir vakfa kestirilebilir.

AKİKA KURBANI ŞARTLARI NELERDİR?

Akika kurbanı için gerekli olan şartlar diğer normal kurbanlardaki gibi benzerdir.

- Koyun, keçi, sığır, deve ya da mandadan biri tercih edilebilir. Bunların dışında herhangi bir hayvan Akika kurbanı için kesilemez,

- Yaş olarak ise demenin 5, sığır ile Mandanın 2 ve keçi ile koyunun ise 1 yaşını doldurmuş olması önemlidir,

- Akika kurbanı için seçimi yapılacak hayvan sağlıklı, besili ve azaları tam olmalıdır,

- Hasta, zayıf, boynuzlarından biri olmayan, iki gözü de kör hayvanlar Akika kurbanı için kesilemez,

- Hz. Peygamber bu kurbanın kesilmesi esnasında örf için başa kan sürülmesi adetini kaldırılmıştır,

AKİKA, ADAK YERİNE GEÇER Mİ?

Akika kurbanı, adak kurban yerine geçmez. Her adak birbirinden farklıdır. Yedi hisseyle kesilen ineğin bir hissesi akika kurbanı, bir hissesi şükür kurbanı, bir hissesi ise Kurban Bayramı için kesilebilir.

Fakat bir koyun hem akika, hem kurbanlık olarak niyet edilip kesilmez. Akika ayrı, adak ayrı olarak kesilmelidir.

 

 

Editör: TUNAHAN ERTAN