Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya nazaran, Erbaş, Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Kurulunun görüntü konferans sistemiyle düzenlediği "120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayda konuşan Erbaş, ilahiyat eğitiminin medeniyet müktesebatı bağlamında derin ve esaslı bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin kıymetli bir imkanı ve büyük bir ilmi birikimi söz ettiğini belirten Erbaş, "Din eğitimi anlayışı ve mekanizmalarının en alt kademeden en üst boyut olan dini yükseköğrenime kadar birbirini tamamlayıcı ve geliştirici bir ufukla gözden geçirilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin, Diyanetin başta din eğitimi olmak üzere, din hizmetleri bağlamındaki istihdam siyasetlerine yönelik programlar geliştirmesini önemsediklerini lisana getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Türkiye özelinde okul öncesi, bayan, aile, çocuk, genç, engelli, hasta, mahkum, yaşlı üzere birçok kısma din hizmetini en hoş biçimde yerine getirmek için bütün bu alanların her biri ile ilgili kâfi eğitim almış ve pedagojik formasyona sahip insan kaynağına gereksinim duymaktayız. Bu gereksinimi karşılayacağımız yegane kaynak ise ilahiyat-İslami ilimler fakülteleri ve imam hatip liseleridir. Bizler, mihrapta kürsüde, Kur'an kurslarında, toplumsal kültürel içerikli din hizmetlerinde, yurt dışı teşkilatlarımızda hizmet eden bütün hocalarımızın, vaizlerimizin, müftülerimizin her açıdan donanımlı ve nitelikli olmasını istiyoruz. Hakikaten lisans devrinde uygun eğitim almış, pedagojik formasyona sahip hocalarımızın din hizmetlerinde ve din eğitimi faaliyetlerimizde daha başarılı olduklarını görüyoruz."

Erbaş, İslam dünyasında dinin gerçek anlaşılması alanında kimi sıkıntıların olduğuna değinerek, "Dinin bilgisizliğe ya da sağlam temellere dayanmayan yaklaşımlara terk edilmesinin ağır faturasını, yanlışsız formda karşılanmayan her gereksinimin istismara kapı araladığını bugün daha yakından görmekteyiz. Yanlışsız dini bilginin üretilmesi ve topluma sunulması vazifesi ise doğal olarak öncelikle dini yükseköğretim kurumlarımız ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sorumluluğumuzdadır." şeklinde konuştu.

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin kıymetli imkanlara sahip olduğunu belirten Erbaş, bu imkanların güzel kıymetlendirilmesi için ortak çalışmaların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Erbaş şunları söyledi:

"Kur'an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, tefsir, hadis, kelam, İslam tarihi ve sanatları, ideoloji üzere farklı alanlarda 10 bini aşkın ilim adamımız vardır ve tamamına yakını Kur'an ve sünnet çizgisinde taviz vermeden öğrenci yetiştirmeye ve ilmi birikimimize katkı sağlamaya çalışmaktadır. Olağan ki bu kadar büyük bir kurumda, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde, vakit zaman kuran ve sünnet çizgisine uymayan az da olsa kimi fikirleri ortaya atanlar oluyor ve marjinal diyebileceğimiz, çok kenarda köşede kalmış bu fikirlerin bizim ve ilahiyat fakülteleri nezdinde, hiçbir prestiji yok. Genel olarak fakültelerimiz Kur'an ve sünnet çizgisinde en hoş bir biçimde din eğitimi vermeye, ilim üretmeye, 1400 yıllık ilmi müktesebatımızı daha da geliştirmeye yönelik büyük çalışmalar yapmaktadır."        

Isparta elektriksiz kaldı, Vali görevden alındı Isparta elektriksiz kaldı, Vali görevden alındı

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri ve Ulusal Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ortak çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Üç oturumdan oluşan ve bir gün sürecek çalıştayda, "Osmanlı'dan Günümüze İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Tarihi", "İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Toplumun Dini Hayatındaki Yeri", "İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin İlmi Hayattaki Yeri", "İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerindeki Yapısal Sorunlar" başlıkları ele alınacak.

KAYNAK: AA
Editör: TUNAHAN ERTAN