Apateizm Nedir? Apateizm Olan İnsanları Nasıl Anlarız? Apateizm Anlamı. En sade tanımı ile Apateizm, Tanrı inancına karşı ilgisizliktir. Apateistlere göre Tanrı’nın varlığının veya var olmamasının insan yaşamı için önemi yoktur. Bu yüzden apateizm bir inanç değil, inanca karşı bir tutumdur.

Apati (ilgisizlik) ve teizm (Tanrı inancı) kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir kavram olan apateizm, pragmatik ateizm olarak da adlandırılır. Onlar Tanrı’nın varlığını inkar etmedikleri gibiüolmadığını da iddia etmezler. Bu nedenle din karşıtları ile aynı fikirde değillerdir. Aslında bu tutum dini inançlardan ve dine karşı tutumlardan özgürleşmeyi savunan bir tutumdur. Yani apateizm dini inanca teşvik etmeyen ve aynı zamanda karşı çıkmayan bir hoşgörü pozisyonudur.

Ayasofya işte bu yüzden Türklere kapatıldı iddiası! Ayasofya işte bu yüzden Türklere kapatıldı iddiası!

Tarihçe

Tarih boyunca apateistler, birçok eleştiriye maruz kalmışlardır. Tanrı’yı inkar etmekle, ahlaki değerlere sahip olmamakla suçlanmışlar. Hazcılıkla (hedonizim) ile bir tutulmuş hatta sosyal sorumluluklarındanükaçmak için geliştirilmiş bir yaklaşım olmakla itham edilmişlerdir.

Ancak 21. yüzyıla gelindiğinde, apateistlerin görüşleri daha geniş kitlelerce onaylanır olmuştur. Apateism savunucularından biri olan gazeteciüJonathan Rauch, apateizmin büyük bir ilerleme olduğunu, Tanrı(lar) adına gerçekleştirilmiş katliamları ve vahşetiügerçekleştiren zihniyeti disipline etmeye çalışan, güçlü, kararlı ve kültürel bir çaba olduğunu söylemiştir.

Temel argümanları

  • Ahlak için din gerekli değildir!üOnlara göre ahlak, toplum ve insan yaşamının bir parçasıdır. Ahlakın din ile bir bağlantısı olması gerekmez. Üstelik din, bazı insanlara çıkar sağladığında artık orada ahlaktan söz edilemez.
  • Kanıtların yetersizliği!üEğer her şeye gücü yeten tanrı(lar) varsa ve o(nlar) insanların kendisine inanmasını istiyorsa, insanların yorumlaması için açık olmayan işaretler seçmezlerdi. Demek kiütıpkı var olmadıkları durumda olduğu gibi var oldukları durumda da onlara inanıp inanmamanın bir önemi yoktur.

Ateist olmakla itham edilen XVIII. yüzyıl Fransız filozofuüDenis Diderot “Tanrı’nın varlığını veyaüvar olmamasını önemsemediğini, baldıran otu ile maydanozu karıştırmamanın önemli olduğunu (zira baldıran otu zehirli bir ottur) ancak tanrıya inanmak ve inanmamanın hiç de öyle olmadığını”üsöylemiştir.

Onlara göre Tanrı’nın varlığı veya yokluğu konusu, insanı ve insanın davranışlarını değiştirmez ve hatta değiştirmemelidir.

Apateizm Nedir, Apateizm Olan İnsanları Nasıl Anlarız, Apateizm Anlamı, apateizm ilgisizlik midir, apateizm inancı nedir, apateizm insanı ve insanın davranışları, apateizmin temel argümanları nelerdir, apateizmin inancı nedir, apateizm ve ateist arasındaki fark nedir, apateizm kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır

Editör: TUNAHAN ERTAN