Askerlik mühletini 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylık müddetini ise 12 ay olarak öngören hususu, TBMM Genel Konseyinde kabul edildi.

Teklifin, 1. kısmındaki birinci 6 hususu kabul edildi.
O düzenlemeler şu biçimde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş yahut savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının asılları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hizmet mühleti, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Ulusal Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay mühletle hudutlu olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu müddetin sonunda terhis edilecek.

Bu halde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında birinci 6 aylık hizmet mühleti için farklı, öbür 6 aylık hizmet müddeti için başka terhis dokümanı tanzim edilecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından yürütülecek.

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için dikkat çeken uyarı! 'Süper hücre' bekleniyor Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için dikkat çeken uyarı! 'Süper hücre' bekleniyor

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, vazifelerinin devamı müddetince, net minimum fiyattan az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu kararlarına nazaran harçlık ödenecek.

Teklifin görüşülmesine Genel Kurul'da devam ediliyor.

Teklifte yer alan "Askerlik hizmet müddetlerini, muhtaçlığa nazaran bir katına kadar artırmaya yahut yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilebilir" ibaresine AKP, CHP, MHP ve DÜZGÜN Parti kümelerinin verdiği önergeyle "Bu formda belirlenen hizmet mühleti 6 aydan az olamaz" ibaresi de eklendi.

Editör: TUNAHAN ERTAN