Eleştiri Nedir? Eleştiri deyince aklımıza sürekli yapılan şeyler üzerinde olumsuz bir şekilde yürütmüş olduğumuz olumsuz, savunulan görüşün zıttı fikirler gelir oysaki eleştiri tam olarak bu değildir. Eleştirinin Özellikleri Nelerdir.

Gün içerisinde okul, iş ya da farklı ortamlarda pek çok fazla kelime duyarız. Bu tür kelimeler insanların sıkça kullandığı kelimeler olabilmektedir. Ancak ok duyulan bazı kelimelerin gerçek anlamlarını bilmek kimi zaman oldukça zordur. Bu tür anlamı tam bilinmeyen kelimelerden birisi de eleştiri kelimesidir. Eleştiri nedir, TDK sözlük anlamı ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar. Eleştirinin Özellikleri Nelerdir

Eleştiri Nedir? Eleştirinin Özellikleri Nelerdir?
Eleştiri Nedir? Eleştirinin Özellikleri Nelerdir?

Eleştiri, bir konu hakkında olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi beyan etmenizdir. Bir konu hakkında yorum yapıyor ve o konuyu geliştirip o konu hakkında yeni bilgiler katarak başka bir yöne çekiyorsanız eleştiri yapıyorsunuzdur. Eleştiri yapmak bir konu hakkında fikirlerinizi, çözümlemelerinizi ve analizlerinizi yaptığınız konuşmalar olarak da görülebilir. Eleştirinin genel olarak inceleme ve sorgulamaya yönelik bir yorumlama türü olduğunu söyleyebiliriz.

Sözlük Anlamı ile Eleştiri Nedir?

Bir insanın, bir eserin doğru ya da yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla incelenmesidir. Edebiyatta bir sanat  ya da edebi eserin her yönüyle incelenmesini ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkittir.Felsefede, bilgelerin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama ve yargılama olarak anlam kazanır.

Eleştiri Yapmanın Önemi

Eleştiri, sadece olumsuz şekilde yapılmaz olumlu şekillerde de yapılır. Eleştiri bir konu hakkında olumlu, faydalı bir amaca ulaşmak için yapılır. Var olunan yanlışlar karşısında ya da zıt düşüncelere karşı eleştiri yapılarak o konunun iyileştirilmesi ve faydalı olması amaçlanır. Mesela makale yazan bir arkadaşınızın makalesini okuduktan sonra olumlu ya da olumsuz yönde eleştirilerinizi yaparak makale hakkında arkadaşınızın nasıl bir yol izlemesi gerektiği boyutunda onu aydınlatmış olabilirsiniz. Ancak sırf laf olsun diye eleştiri yapmak doğru değildir. Yapılan bu eleştiriler insanları yanlış şekilde yol almasına neden olabilir. Eleştiri yapmak da bir sanattır. İnsanlar bilmedikleri konu hakkında eleştiri yapmamalıdır. Örneğin resimden anlamıyorsanız, bir tablo hakkında eleştiri yapmanız doğru değildir. Yapmış olduğunuz bu eleştiri yersizdir.

KAYNAK: NEDENHABER