İcra davası nedir; bir alacağın tahsili için başvurulan hukuki bir süreçtir. Bir borçlu, alacaklı tarafından icra yoluyla takibe alındığında, alacaklının icra davası açması gerekmektedir.

  • Alacaklının İcra Takibi Başlatması:

İcra davası süreci, alacaklının icra takibi başlatmasıyla başlar. Alacaklının, alacağınızı belgeleyen bir belgeye (makbuz, fatura, sözleşme vb.) sahip olması gerekmektedir. Alacaklının, alacağı için bir ödeme emri veya icra emri alması için yerel icra dairesine başvurması gerekmektedir. Başvuruda alacağın miktarı, borçluyla ilgili bilgiler ve alacağı destekleyen belgeler sunulmalıdır. Alacaklının başvurusu üzerine, icra müdürlüğü alacağı tahsil etmek için ödeme emri veya icra emri düzenler. Bu emir, borçluya tebliğ edilir ve borçlu, ödeme emrinde belirtilen süre içinde borcunu ödemelidir. Borçlu ödemeyi yaparsa, icra süreci sona erer. Ancak, borçlu ödeme yapmazsa, icra davasının devam etmesi gerekmektedir. İcra avukatı İzmir ili ve çevresinde arıyorsanız büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

  • İcra Davası Açılması:

Borçlu, ödeme emrine veya icra emrine itiraz ederse, alacaklı icra davası açmalıdır. İtiraz, borçlunun alacağın geçersiz olduğunu veya borcun miktarının yanlış hesaplandığını düşündüğünü belirtmesi durumunda gerçekleşebilir. Alacaklı, itiraz durumunda icra davası açarak alacağını mahkemede kanıtlamak zorundadır.

  • İcra Mahkemesine Başvuru:

İcra davası, yerel icra mahkemesine başvurarak açılır. İcra mahkemesine, icra takibi süreci ve itirazın detaylarıyla birlikte başvurulmalıdır. Başvuruda, alacak miktarı, borçlu ve alacaklının bilgileri, itirazın nedeni ve delillerin sunulması gerekmektedir. Ayrıca, icra takibi sırasında ödenen veya tahsil edilen miktarların belirlemesi de önemlidir.

  • Duruşma ve İcra Mahkemesinin Kararı:

İcra mahkemesi, başvuruyu değerlendirecek ve duruşma tarihini belirleyecektir. Duruşma, tarafların iddialarını ve delillerini sunabileceği bir platformdur. İcra mahkemesi, alacaklı ve borçlunun argümanlarını dinleyecek, delilleri değerlendirecek ve nihai kararı verecektir. Mahkeme, alacaklı lehine karar verirse, borçlu üzerinde çeşitli icra işlemlerini başlatabilir. Bu işlemler arasında mal varlığının haczi, banka hesaplarının bloke edilmesi veya üçüncü bir kişinin üzerindeki borcun alacaklıya ödenmesi gibi önlemler yer alabilir.

  • İcra İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi:

İcra mahkemesinin kararıyla birlikte, icra dairesi alacaklı lehine icra işlemlerini gerçekleştirir. Bu işlemler, borçlunun mal varlığını veya gelirini icra ederek alacağın tahsil edilmesini sağlar. İcra dairesi, borçlu üzerindeki icra işlemlerini takip eder ve alacaklının hakkını korur.

İcra Davası Ne Kadar Sürer?

İcra davası süresi, genellikle 10 günlük bir süreci kapsar. Bu süre zarfında dava açılır ve borçlu tarafına tebliğ edilir. Sonuçlanma süresi, alacaklı ve borçlu arasındaki borç ilişkisine, davaya konu olan miktarın büyüklüğüne, borçlunun itiraz etme durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda borç tahsilatı kısa sürede gerçekleşebilir. Bu durumda, faiz indirimi, taksitlendirme gibi uygulamalar da mümkün olabilir. Bu tür uygulamalar, avukatlar tarafından yapılan ara buluculuk göreviyle düzenlenebilir. Ancak taraflar arasında anlaşmazlık varsa, icra takibi başlatılması, borçlunun adresinin tespit edilmesi, mal varlığının araştırılması, maaş bilgilerinin elde edilmesi, icra işlemlerinin gerçekleştirilmesi, varsa eşyaların satışı gibi adımlar süreci uzatabilir. Bu süreç içerisinde hukuki bir hizmet almak isterseniz İzmir İcra avukatı ihtiyacınız için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Editör: TUNAHAN ERTAN