Hayvanlar sindirme işlemini tamamlama için dışkılarını tekrar yemek zorunda, çoğu otcul hayvanın sindirim sistemi yediklerini tek seferde tamamen sindirmeye yeterli değildir. Dışkılarında bolca sindirilmemiş besinler bulunur.

Hatta bu sebeple bazı insanlar "Abo hayvan dışkısını yedi, süper kutsallıkta olan bu hayvanı tüketmemeliyiz" demiştir.

İnsan dışkısının tarımda gübre olarak kullanılmasında bitki açısından hiç bir sakınca yoktur. Dışkının gübre olarak kullanılmamasının tek nedeni kolera etmeni gibi hastalık yapıcı mikroorganizmaların çevre ve insan sağlığını tehdit edebilmesidir. Bu usulle gübrelenen bitkilerin ürünlerinin tüketilmesi başta kolera olmak üzere birçok sindirimle ilgili rahatsızlıklara neden olacaktır. Ayrıca taban suyuna karışarak içme suyunu da kirletecektir.
insan dışkısından gübre olur mu

İnsan Bokundan Gübre yapılır mı

Mümkündür ve yapılmaktadır ancak insan dışkısı gübre olarak kullanılır mı derseniz, buğday tarlasına girip sıçarak direk kullanımı sağlıklı değildir. insan dışkısın gübre olarak kullanımından önce bir takım işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Bir diğer deyişle gübre kullanımda öncelikli nokta, azot değeri yüksek fermantasyon sağlamış besinlerden oluşmasıdır. Solucan, karınca, sinek lavrası gibi canlılar da yüksek azot olduğu için çok iyi gübre olurlar. ancak dışkısı ağır metal ve gazlar barındırma özelliği olduğu için doğrudan bu yönde kullanma gibi bir imkan yoktur.

Otçullarda oluşan yüksek kaliteli gubrenin nedenide azotlu bitki böcek ve ağaç yemişi yemesinden kaykanlidir. bunlarda en temel yaşam kavramıdir.

İnsan dışkısı tarımda kullanılır mı?

Evet,üinsan dışkısının belirtilen şartlar dâhilinde tarımda gübre olarak kullanılmasında bitki açısından bir sakınca yoktur. Dışkının gübre olarak kullanılmamasının zâhirdeki en önde gelen sebebi, herhalde öncelikle tab’-ı selime, zevk-i selime, akl-ı selimeü(normal insan tabitına, zevkine, aklına-mantığına)üuygun olmamasıdır. Ayrıca kolera faktörü gibi hastalık yapıcı mikroorganizmaların çevre ve insan sağlığını tehdit edebilmesidir. Zira bu usûlle gübrelenen bitkilerden elde edilen ürünlerinin tüketilmesi, başta kolera olmak üzere sindirimle ilgiliübirçokürahatsızlığaa sebep olabilir. Ve yine arazinin konumuna göre taban suyuna karışarak içme suyunun kirlenmesine de yol açabilir.

O halde bunu kullanmak zorunda kalanlar, bütün bu muhtemel olumsuzlukları mutlaka ama mutlaka dikkate almalıdırlar.ü

Editör: TUNAHAN ERTAN