Zor işlerin rast gitmesi için okunacak dua hangisidir nedir? İşlerin Rast Gitmesi, Zor ve kötüye giden işlerin düzelmesi için okunacak dualar, sureler ve tesbihler ve daha fazlası haberimizin detayında... Zor ve kötüye giden işlerin rast Gitmesi için okunacak dua. Zor işlerin düzelmesi, maddi-manevi bereket ve rızık için okunacaküdualar, sureler, Allah’ın 99 ismiüEsmaül Hüsnaüisimlerinden günlük okunması gereken zikirler ve tesbihler, rivayet edilen kısa dualar,üKuran-ı Kerim’denüokunması önerilen, tavsiye edilen sureler…

işlerin rast Gitmesi için okunacak dua
işlerin rast Gitmesi için okunacak dua

Okunacak Dualar, Zikirler ve Sureler

Bir rivayette, Peygamber Efendimiz (sav), Fatıma annemize: Sabahladığında ve akşamladığında, benim sana okumanı tavsiye edeceğim şu duayı dinlemekten seni ne engelledi? buyurdu.

Ya Hayyu Ya Kayyum

O dua da şudur:üYâ Hayyü, yâüKayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eslıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsîüTarfete aynin. Siz yazıyı okurken size bir haber seçtik: Allah Var mı okuyunca şok olacaksınız.

Anlamı: Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) asla nefsime (nefsimin eline) bırakma.

Rabbenâ âtina minledünke

İşlerin kolaylığı ve zor ve kilitli işlerin açılması için aşağıdaki âyet-i kerimelerü 3-5-7-21 yada 41 defa okunur.
Rabbenâ âtina minledünke rahmeten vehey-yi’lenâ min emrinâ reşadâ.

Anlamı: Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver veüişimizi rast getir. (Kehf sûresiü10)

* ü* *

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri.. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli

Anlamı: Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”ü(Tahâ sûresi 25-26)

* ü* *

Sübhanallahi vе bihamdihi sübhanallahil Azim

Bir başka rivayete göre ise aşağıdaki dua etmek tavsiye edilmiştir.
Sübhanallahi vе bihamdihi sübhanallahil Azim vе bihamdihi еstağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

Anlamı:

Allahü Teala’yı hamd ilе tеsbih еdеrim. Yüce Allah’ı hamd ilе tеsbih еdеrim. Allahtan beni bağışlamasını dilerim,üYa Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

* ü* *

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim günde (sabah ve akşam en az) 100 kere

“Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin”

Anlamı:üEserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah’tan başka ilah yoktur.“ derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.“ Her gün 100 veya 1000 defaü“Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin”üokuyanın dilekleri kabul olur.

“Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin”üzikriniüher gün okuyan Kelime-i tevhid sevabı alır. Her gün 100 defaü“Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin”üzikrini okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir. Her gün 100 defa okuyan mal- mülk sahibi olur. Fakirlikten kurtulur zenginleşir.

Tekâsür Sûresi

(Bu süreyi her gün okuyan kimsenin kazancı artar, işleri açılır)

Tekasür Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhakümüt tekasür
2- Hatta zürtümül mekabir
3- Kella sev fe ta’lemun
4- Sümme kella sev fe ta’lemun
5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
6- Le teravünnelcehıym
7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

Tekasür Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,
2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!
3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!
4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!
5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,
6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!
7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!
8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

Tekasür Suresi Okunmanın Faziletleri

  • Her gün okuyan kabir azabından emin olur.
  • Tam ve yarım baş ağrıları için Tekasür suresinin ikindi namazından sonra okunması çok faydalıdır.
  • Her gün okuyan, İlahi hoşnutluğa mazhar olur; işleri açılır, kazancı artar.
  • Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde üç defa okunur.
  • Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, kendisine dünyada verilen nimetlerden dolayı hesaba çekilmez.
  • Bir kişi, yağmur yağarken oturup ara vermeksizin 7 kere bu sureyi okursa, Allah’u Teala o kimseye hesapsız sevap verir.

İşlerin Kolaylığı ve Maddi Sıkıntılardan Korunmak için Dua

Her işin kolaylığı veya maddi sıkıntılardan korunmak için de duaüokunmalıdır. Bir rivayette, Peygamber Efendimiz ( sav ), Fatıma annemize: “Sabahladığında ve akşamladığında, benim sana okumanı tavsiye edeceğim şu duayı dinlemekten seni ne engelledi?” buyurdu. O dua da şudur: “Yâ Hayyü, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eSlıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Tarfete aynin.”

Duanın Türkçe meali de şöyledir: “Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) asla nefsime (nefsimin eline) bırakma.”

Nas Suresi deüişlerin yolunda gitmesi için okunan dualarüarasındadır ve okunuşu ise şöyledir: ”Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.” Kur’an’daki en önemli surelerden biri ve birden fazla da fazileti olan Nas suresinin Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların ilahına; insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan.”

Editör: TUNAHAN ERTAN