İstanbul İstatistik Ofisi tarafından açıklanan bilgilere nazaran, İstanbul'da 2019 yılının Ocak- Kasım periyotları ortasında 302 milyar lira merkezi bütçe geliri tahsil edilmişken 2020 yılının tıpkı periyodunda yüzde 23,5 artarak 373 milyar lira tahsilat gerçekleşti. İstanbul'dan tahsil edilen vergi gelirleri ise birebir periyotta yüzde 25,3 artarak 350 milyar lira oldu. Kasım ayında gerçekleşen vergi gelirleri tahsilatı ise İstanbul'da bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 42 artarak 47 milyar lira oldu.

Dahilde alınan Katma Bedel Vergisi (KDV) geliri kasım ayında bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 137,6 arttı.

2020 yılının Ocak- Kasım periyotları ortasında İstanbul'da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 6,5 azalırken kurumlar vergisi tahsilatı yüzde 46,8 arttı. Bu periyotta gelir vergisi tahsilatı 74 milyar lira, kurumlar vergisi tahsilatı 58 milyar lira oldu. Dahilde alınan KDV ise Ocak-Kasım devirleri ortasında bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 27,3 artarken kasım ayındaki değişime bakıldığında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 137,6 artış gerçekleştiği görüldü.

Kasım ayında İstanbul'da 9,8 milyar lira Özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilatı gerçekleşti.

İstanbul'da 2020 yılının Ocak- Kasım devirleri ortasında özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki hissesi yüzde 22,4, vergi gelirleri içindeki hissesi ise yüzde 23,8 oldu. ÖTV tahsilatı bu periyotta bir evvelki yıla nazaran yüzde 51,6 arttı. Kasım ayında ise ÖTV tahsilatı bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 68,4 artarak 9,8 milyar lira oldu.

Kasım ayında ÖTV tahsilatının yüzde 33,3'ü motorlu taşıtlardan gerçekleşti.

Emekli maaşına düzenleme geldi, yüzde 49! Emekli maaşına düzenleme geldi, yüzde 49!

Ocak- Kasım devirleri ortasında İstanbul'da petrol ve doğalgaz eserlerinden tahsil edilen ÖTV geliri 2019 yılına nazaran yüzde 19,6 artarken motorlu taşıtlardan tahsil edilen vergi geliri yüzde 251,9 arttı. Tıpkı devirde alkollü içkilerden tahsil edilen vergi geliri yüzde 6,9, tütün mamullerinde yüzde 39 arttı. Kasım ayında ise bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran petrol ve doğalgaz eserlerinden tahsil edilen özel tüketim vergileri yüzde 10,7 artarken motorlu taşıtlardan tahsil edilen özel tüketim vergileri yüzde 270,3 arttı.

İstanbul'da Ocak- Kasım 2020 devrinde 3,3 milyar lira idari para cezası tahsil edildi.

2020 yılı Ocak- Kasım devirleri ortasında tahsil edilen para cezalarının yüzde 41,5'i İstanbul'dan gerçekleşti. Para cezalarının tahsilatı bu periyotta bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 37,3 artarken en yüksek artış yüzde 103,1 ile idari para cezalarında gerçekleşti. Kasım ayında ise İstanbul'da 706 milyon yüzde para cezası tahsil edilirken tahsilatın yüzde 80,9'u idari para cezalarından oldu.

Kasım ayı itibariyle İstanbul'da gelir vergisi aktif mükellef sayısı 542 bini aştı.

Kasım ayı itibariyle İstanbul'da gelir vergisi aktif mükellef sayısı bir evvelki yılın birebir devrine nazaran yüzde 6,2, gelir stopaj vergisi aktif mükellef sayısı yüzde 10,6, kurumlar vergisi mükellef sayısı yüzde 8,2 ve KDV mükellef sayısı yüzde 7,1 arttı.

Editör: TUNAHAN ERTAN