İçleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil ettiği parayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ilişkin Kültür A.Ş'ye iade etmesiyle kamu ziyanının ortadan kalktığının belirlendiği gerekçesiyle mevzuyla ilgili soruşturmaya gerek görmedi.

Alınan bilgiye nazaran, İstanbul Büyükşehir Belediyesince, Belediyenin kurumsal kimliği ve kamu kaynağı kullanılarak bastırılan ve üzerinde Kanal İstanbul Projesi aleyhinde sözlerin yer aldığı afişlerin ilan panolarına asılması üzerine İçişleri Bakanlığınca başlatılan araştırma tamamlandı.

Mülkiye müfettişinin Bakanlığa sunduğu araştırma raporunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ya Kanal Ya İstanbul, Kanal İstanbul'a kimin muhtaçlığı var, İstanbul'un mu yoksa kurdukları israf sistemi bozulanların mı? Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazılı afişlerin, 15 Ağustos 2020'den itibaren 28 ilçede panolara astırıldığı tespitine yer verildi.

Rapordaki tespitler ortasında, yüzde 98 payı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilişkin olan Kültür A.Ş. tarafından bu iş için KDV dahil 149 bin 845 lira 25 kuruş ödeme yapıldığı da yer aldı.

"İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ" UNSURUNA VURGU

Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerini mevzuata uygun kullanmaları gerektiği ve aksiyonun, Anayasa'nın 123'üncü unsurunda yer alan "idarenin bütünlüğü" unsuruna alışılmamış olduğu vurgulanan raporda, "idari vesayet" yetkisi çerçevesinde, merkezi yönetimin bu çeşit karşıtlıkları giderme hak ve yetkisinin bulunduğu ve bu yetki kullanılarak İstanbul Valiliğince afişlerin toplatıldığı kaydedildi.

Raporda, "beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini koruma" vazife ve yetkisinin Büyükşehir Belediye Liderine, siyasi alanı ilgilendiren ve devletin egemenlik yetkisiyle ilgili bir merkezi yönetim yatırımını belediyenin kurumsal kimliği ve kamu kaynağı kullanarak karalama hakkı vermediği tabir edildi.

"İdarenin bütünlüğü" prensibine ve mevzuata ters biçimde yetki kullanılarak kelam konusu afişlerin asılması ve bu iş için kamu kaynaklarından ödeme yapılmasının hukuka karşıt olduğu belirtilen raporda, bu aksiyonun, tıpkı vakitte kamu ziyanına yol açtığı bildirildi.

Bir haftanın 7 gün olmasının sebebi nedir? Bir haftanın 7 gün olmasının sebebi nedir?
"EYLEM TEKRARLANMADI, KAMU ZİYANI GİDERİLDİ"

Afişlerin, asıldıktan kısa bir müddet sonra İstanbul Valiliği tarafından toplatılmasıyla hukuka ters durumun ortadan kaldırıldığına işaret edilen raporda, ilerleyen süreçte hareketin tekrarlanmaması, araştırma vazifesi sırasında kesilen iade faturası ile bu iş için yapılan harcamanın Kültür A.Ş'ye iade edilmesi ve oluşan kamu ziyanının giderilmesi gerekçesiyle bu evrede ön inceleme yapmayı gerektiren bahsin ortadan kalktığı kaydedildi. Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, Dayanak Hizmetleri Müdürü Ahmet Onur Kara ve İştirakler Uyum Müdürü Arda Karadağ hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı istikametinde kanaatin oluştuğu belirtildi.

Mülkiye müfettişinin kelam konusu raporunu pahalandıran İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu, Önbilgin, Kara ve Karadağ hakkındaki ihbar ve şikayetin sürece konulmaması kararını aldı.

KAYNAK: AA
Editör: TUNAHAN ERTAN