Daha kıvrak zekâlı ve renkli karaktere sahiptirler, dolayısıyla daha başarılıdırlar.

Görüntülerindeki eksikliğini başka özelliklerle tamamlarlar.

Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki kısa erkekler daha sağlıklı.

Kısa boylu erkekler uzunlara nazaran daha çok yardımseverdir.

Martin L.King, Freud, Napolyon, M.Kemal Atatürk, Einstain, Victor Hugo...

Editör: TUNAHAN ERTAN