Koronavirüsün  meslek hastalığı sayılması önerisinin Türkiye Büyüt Millet Meclisi Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini açıklandı.

Aylardır yılmadan salgınla mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer meslek hastalığına sahip vatandaşlar konuyla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

Belirli meslek gruplarında belirli kriterler doğrultusunda kabul edilen meslek hastalığı nedir, hangi şartlarda geçerlidir, koronavirüs meslek hastalığı sayılacak mı, detaylar haberimizde..

MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

Meslek hastalığı, yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.

MESLEK HASTALIĞI KRİTERLERİ NELERDİR?

Sigortalının her hastalığı meslek hastalığı olarak değerlendirilemeyecektir, bir hastalığın meslek hastalığı olarak nitelendirilip tazminat davasına konu edilebilmesi için belli başlı şartlar vardır. Buna göre;

1- İşçilik Şartı: 5510 sayılı kanuna göre meslek hastalığı nedeni ile hak iddia edebilecek kişi ancak ‘sigortalı’ olmalıdır.

2- İşin Yürütüldüğü Sırada Oluşması Şartı: Meslek hastalığı, işçinin yürüttüğü iş sebebiyle ortaya çıkmalıdır. Meslek hastalığı ile işçinin yaptığı iş arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır.

3- Süre Şartı: Meslek hastalığı işçinin belli bir devamlılık arz eden çalışma sürecinde ortaya çıkmalıdır. Ani veya tesadüfi gelişen olaylar neticesinde işçinin bedensel veya ruhsal zarar görmesi “iş kazası” olarak kabul edilir. Meslek hastalığı ise belli bir süre sonunda yavaş yavaş bedensel ve ruhsal zararların gelişmesidir.

4- Hastalık Şartı: Meslek hastalığı, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği ve Tüzüğü’nde yer alan hastalıklardan olmalıdır. Hastalık, işçiyi bedensel veya ruhsal açıdan etkileyerek bir engelliliğe yol açmalıdır. SGK sağlık raporuyla veya mahkemede açılan bir tespit davasıyla saptanmalıdır.

HANGİ HASTALIKLAR MESLEK HASTALIĞI SAYILIR?

Türkiye’ de SGK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne göre Meslek Hastalıkları 5 gruba ayrılmıştır:

A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,

B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları,

Oğuzhan Batangümeli'nin Bahis Bağımlılığı Hayatına Mal Oldu Oğuzhan Batangümeli'nin Bahis Bağımlılığı Hayatına Mal Oldu

C Grubu: Pnömokonyozlar (toz hastalıkları) ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,

D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları,

E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları.

KORONAVİRÜS MESLEK HASTALIĞI SAYILIR MI?

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yayınladığı açıklamayla, aylardır verdikleri mücadele neticesinde önemli bir adım atılarak, koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasının Meclis Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Komisyon Başkanı Recep Akdağ, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bütün sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılık bulması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MESLEK HASTALIĞINA YAKALANLARIN HAKLARI

1- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
2- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
3- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
4- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
5- Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

 

 

Editör: TUNAHAN ERTAN