Oksijen Terapisi Nedir? Oksijen Terapisi Ne İşe Yarar? Nasıl Yapılır? Oksijen terapisi sağlıklı yaşamla ilgili bir alternatif öne sürüyor. Normal bir iç mekanda %21 oksijen bulunurken oksijen terapisiyle %90-100 saf oksijen ve aromaterapi solumak mümkün. Yeni trendlerden biri olarak kabul gören oksijen terapisini; migren, spor yaralanmaları, felç gibi farklı sağlık şikayetlerine yönelik bir tedavi olarak kabul edenler var. Gelin beraber oksijen terapisinin artı ve eksilerini inceleyelim; oksijen terapiyi destekleyen çalışmalar var mı bakalım.

Cevaplamaya çalışacağımız sorular:

  • Oksijen terapisi nedir?
  • Herhangi bir araştırma var mı?
  • Oksijen terapisi kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde yardımcı olur mu?
  • Kanser tedavisinde kullanılır mı?
  • Sigarayı bırakmada yardımcı olur mu?ü
  • Herpesi (uçuk) iyileştirmede yardımcı olur mu?
  • Baş ağrısını tedavi eder mi?
  • Uykusuzluğa yardımcı olur mu?ü
  • Oksijen terapisi güvenli mi ve etkileşimi var mı?

Oksijen terapisi nedir?

Oksijen hayati bir elementtir. Terapötik (tedavi amacıyla kullanılan) oksijenin iki temel uygulama şekli vardır:ünormobariküveühiperbariküoksijendir. Normobarik oksijen terapisi (NBOT), basınç atmosferinde uygulanır. Hastanelerde ve kliniklerde pnömoni, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve peri-operatif gibi yaygın olarak kullanılan oksijen türünü ifade eder. İkincisi, hiperbarik oksijen terapisi (HBOT), bir atmosferden daha fazla çevre basıncında %100 oksijen verilmesini ifade eder. Bu, plazma içindeki çözünmüş oksijen miktarını arttırır ve bu da dokulara oksijen verilmesini arttırır. Hiperbarik oksijen tedavisi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp adlı ayrı bir uzmanlığın konusudur ve sadece az sayıdaki durumda tedavi edici etkisi kanıtlanmıştır; örneğin vurgun (dekompresyon hastalığı), karbonmonoksit zehirlenmeleri ve diyabetik ayak gibi bazı problemli yaralar.

Oksijen terapisiyle ilgili herhangi bir araştırma var mı?

Oksijen üzerine 6186 klinik araştırma ve 70.000'in üzerinde yayınlanmış makale vardır. Ayrıca bu bağlamda, 12.000 çalışma ve helyum gazı ile ilgili 300'e yakın klinik çalışma vardır.

Oksijen terapisi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisine yardımcı olur mu?

Oksijen tedavisi, kronik obstrüktif akciğer hastalığında akut ve kronik tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. KOAH'lı bazı kişiler yoğun akciğer hasarına sahiptir, akciğer yapıları temiz ve kirli hava değişimine yeteri kadar izin vermez ve kronik/uzun süreli oksijen desteği gerektirebilir. Bu destek mobil oksijen tüpleri kullanılarak evde oksijen tedavisi şeklinde yapılabilir. Oksijen Terapisi Nedir? Oksijen Terapisi Ne İşe Yarar? Nasıl Yapılır?

Alkol içenler daha mı çok yaşıyor? Alkol içen erken mi ölür? Alkol içenler daha mı çok yaşıyor? Alkol içen erken mi ölür?

Kanseri tedavisinde kullanılır mı?

Normobarik veya hiperbarik oksijen terapisinin kanserde işe yaradığına dair tatmin edici bir kanıt yoktur. Benzer bir durum ozon terapisi için de geçerlidir.

Her ne kadar hipoksi (dokuda oksijen azlığı), tümörlerin özelliklerinden biri olsa da hipoksi, kanserin bir nedeni değil sonucudur.

Geçmişte, hiperbarik oksijen terapisinin (HBOT) tümör büyümesini engelleyebileceği fikri ortaya atılmış, fakat HBOT’nin kanser riskini artırması veya kanser nüksünü (tekrar) tetikleme riskiyle ilgili endişeler de bulunmaktadır. Meta-analizler (kapsamlı değerlendirme çalışmaları) farklı kanser türlerinin HBOT’a farklı yanıt verdiğini gösteriyor. Oksijen terapisinin kanser tedavisine yardımcı olduğunu söylemek henüz mümkün değil.

Sigarayı bırakmaya yardımcı olur mu?

Sigarayı bırakmada oksijen tedavisinin rolü olduğuna dair herhangi bir çalışma yoktur. Oksijen tedavisi ile sigarayı bırakma arasında herhangi bir bağlantı yoktur.

Herpesi (uçuk) iyileştirmede yardımcı olur mu?

Herpes enfeksiyonunda oksijen tedavisinin etkilerini inceleyen yalnız bir çalışma vardır. Çalışma, uçuğa neden olan virüs Herpes simplekle değil, zonaya neden olan herpes zosterla ilgilidir.

Herpes zosterli (zonalı) 68 hastada yapılan bir çalışmada, istatistiksel olarak anlamlı olmayan küçük bir düzelme göstermiştir. HBOT, herpes zoster (zona) enfeksiyonunda istatistiksel açıdan önemli bir fayda sağlamaz. Herpes zoster enfeksiyonunu tedavi ettiği söylenemez.

SİZİN İÇİN: Kombu Çayı Nedir? Kombu Çayı Ne İşe Yarar? Kombu Çayı Faydaları

Baş ağrısını tedavi eder mi?

Oksijen terapisinin migren ve küme baş ağrılarının tedavisinde ve önlenmesindeki etkisini değerlendirmiş ancak kanıtlar, baş ağrısı veya migrenle ilişkili gastrointestinal (mide-bağırsak) rahatsızlığını hafiflettiğine dair bir kanıt bulunamamıştır. Meta-analizlerden birinde HBOT’un migren baş ağrısını önleyebileceğine ilişkin bir etki gözlemlenmiştir ve küme baş ağrılarını iyileştirmede faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Daha iyi uykuya ya da uykusuzluğa yardım ediyor mu?

Oksijen tedavisinin uykusuzluğa yardım ettiğine dair bir bulgu yoktur. Bununla birlikte, uyku döngüsü ile oksijen alımı arasında karmaşık etkileşimler görülmektedir. Oksijenin uyku veya uykusuzluğa katkıda bulunduğunu destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yoktur.

Oksijen terapisi güvenli mi ve etkileşimi var mı?

Oksijen yanıcıdır ve alevlerden uzak tutulmalıdır. Herhangi bir oksijen terapisinin önemli bir riski, hipoventilasyondur. Hipoventilasyon, akciğerlerde hücresel düzeyde yeterli kirli ve temiz hava değişimi olmamasına bağlı olarak kanda karbondiyoksitin artması durumudur. Bu nedenle ilerlemiş kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalara oksijen tedavilerinin belli sınırlılıkları vardı. Normobarik oksijen tedavisi çok yoğun kullanıldığında pulmoner fibrozis denilen bir hastalığa da neden olabilir.

HBOT'un yan etkileri arasında; orta kulak barotravması, miyopi (görme bozukluğu), klostrofobi ve nefes alırken ağrı bulunur.

Sonuç

Oksijen tedavileri, mutlaka bu konuda uzmanlığa sahip hekimlerce uygulanması gereken ve sadece belli hastalıklarda etkili bir uygulamadır. Hem normobarik hem hiperbarik oksijen uygulamalarının kanser tedavisi olarak kullanılabileceğine dair bir kanıt yoktur.

Oksijen Terapisi Nedir, Oksijen Terapisi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır, oksijen terapisi kansere iyi gelir mi, oksijen terapisi kimlere yapılır, oksijen terapisi nerelerde yapılır, oksijen terapisi kanseri önler mi, oksijen terapisi kaç yaş aralığına yapılır, oksijen terapisi güvenli bir terapi mi, oksijen terapisi baş ağrısını geçirir mi, oksijen terapisi uykuya iyi gelir mi

Editör: TUNAHAN ERTAN