Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvurularda 2024 yılı için parasal sınır 104 bin lira olarak belirlendi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen tüketiciühakem heyetlerineüyapılacak başvurulardaki uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ileüidari para cezalarıüyeniden değerleme oranında artırıldı.üTicaret Bakanlığıütarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzereüResmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar,üyüzde 58.46'lık yeniden değerleme oranına göre tekrar düzenlendi.

2024üyılı için yapılacak başvurularda değeriü104 bin TL'ninüaltında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir.üİl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleriüise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerdeüBakanlıkçaüo ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecek.

İdari para cezaları

Öte yandan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları gelecek yıl içinüyüzdeü58.46üartırılarak, yeniden belirlendi.

Editör: TUNAHAN ERTAN