Yamyamlık veya kanibalizm, aynı türden başka bir bireyi yiyecek olarak tüketme eylemidir. Yamyamlık, hayvanlar aleminde yaygın bir ekolojik etkileşimdir ve 1500'den fazla tür içerisinde gözlemlenmiştir. İnsan yamyamlığı hem eski zamanlarda hem de günümüzde son derece iyi belgelenmiş bir davranıştır. Yamyamlar var mıdır, yamyamlık nedir, insan yamyamlığı nedir

YAMYAMLIK VAR MIDIR YAMYAMLIK POTANSİYAL REKABETİ AZALTIR

Yamyamlık oranı, besin açısından kısıtlı ortamlarda, bireyler ek bir besin kaynağı elde etmek için türdeşlerine yönelmesi sebebiyle artmaktadır.Yamyamlık, potansiyel rekabeti azaltarak gıda, barınma ve bölge gibi kaynakların daha kolay erişilebilir hale gelmesini sağlar ve nüfus sayılarını düzenler. Bu durum bireye fayda sağlasa da yamyamlığın varlığının tüm popülasyon genelinde hayatta kalma oranlarını düşürdüğü ve akraba tüketme oranını arttırdığı gözlenmiştir. Diğer olumsuz etkiler, yamyam davranışı gösteren bireyin konakçı ile karşılaşma oranı arttıkça artan patojen bulaşma riskini içerebilir. Bununla beraber, yamyamlık -bir zamanlar düşünülenin aksine- yalnızca aşırı gıda kıtlığı veya yapay koşulların bir sonucu olarak meydana gelmek zorunda değildir. Aynı zamanda çeşitli türlerde doğal koşullar altında da meydana gelebilir.

YAMYAMLIK VAR MIDIR ? İNSAN YAMYAMLIĞI NEDİR?

İnsan yamyamlığı (Antropofaji, Kanibalizm), insanın, kendi türünden varlıkların (insan) etini veya iç organlarını yeme eylemi ya da alışkanlığıdır. Yamyamlık eylemini gerçekleştiren kişi yamyam olarak adlandırılır. Yamyamlık ifadesi türlerden birinin aynı türün bir diğer üyesinin tüm parçalarını ya da bir kısmını seksüel yamyamlığa ek olarak yemek amacıyla tüketmesi olarak zoolojiyi de kapsar.

Yamyamlık kelimesinin türediği Küçük Antiller’deki Karayip halkının 17. yy.’a ait efsanelerinin kayıtları bu halkın yamyamlar olarak uzun süreli bir ün kazanmasını sağlamıştır. Gerçek yamyamlığın bu kültürde yaygınlığı ve bu efsanelerin gerçekliği üzerine tartışmalar mevcuttur.

YAMYAMLIK AFRİKA'NIN BAZI KISIMLARINDA DEVAM ETMEKTEDİR

Yamyamlık geçmişte dünyanın birçok kısmındaki insanlar arasında yaygın bir durum olup 19. yy.’daki bazı izole Güney Pasifik kültürlerinde ve bugünkü tropik Afrika’nın bazı kısımlarında devam etmektedir. Yamyamlık Yeni Gine ve Solomon Adaları’nın bazı kısımlarında uygulanmış ve Melanesia’nın bazı kısımlarında et marketleri varlıklarını sürdürmüşlerdir.

KABİLELERİN RİTÜELLERİ SAVAŞTA UYGULANMAKTA

Fiji bir zamanlar Yamyam adaları olarak bilinmiş ve Fiji’den Amazon havzasına, Kongo’ya ve Yeni Zelanda’nın Maorilerine kadar yamyamlık dünyanın her tarafında iyi belgelenmiştir. Neandertallerin yamyamlığı uyguladıklarına inanılmıştır ve Neandertaller anatomik olarak modern insanlar tarafından yenmiş olabilirler.

YAMYAMLIK LİVERYA VE KONGO'DA ŞİDDETLE KINANMIŞTIR

Yamyamlık özellikle Liberya ve Kongo gibi ülkelerdeki birkaç savaşta uygulanıp şiddetle kınanmıştır. 2012 yılı itibarıyla Papua Yeni Gine’de kültik sebeplerle ve çeşitli Melanesya kabilelerinin ritüelleri ve savaşta hala uygulanmaktadır. Yamyamlığın kültürel görecelik sınırlarının sınanması olduğu söylenmiş ve Antropologlar için “kabul edilebilir insan davranış sınırlarının ötesinin ne olup olmadığını tanımlamak” açısından tartışma konusu olmuştur.

İNSANLARIN ETİNİ YEMEYE TAKINTILI AKIL HASTALARI

Yamyamlık modern zamanlarda dahil, kıtlık çeken insanlar arasında son çare olarak sık sık uygulanmıştır. Donner Party’nin (1846-47) kötü bir şekilde sonuçlanan Westward keşfi ve daha yakın zamana ait bir olay olan 1972 yılındaki Uruguay rugby takımını Şili'deki bir turnuvaya taşıyan uçağın And Dağları'na çarpıp düşmesi sonucu kurtulanların ölenlerin cesetlerini yemesi yamyamlığa birkaç örnekten biridir. Ayrıca Jeffrey Dahmer ve Albert Fish gibi diğer insanların etini yemeye takıntılı akıl hastası insanlar tarafından da yamyamlık uygulanmıştır. Yamyamlığın resmi olarak bir akıl hastalığı olduğunun kabul edilmesi konusunda bir karşı çıkma vardır. Yamyamlar var mıdır, yamyamlık nedir, insan yamyamlığı nedir

Yamyamlık ismi yamyamlardan gelmiyor olabilir

Yamyamlık hakkında bazı sorular tarihçilerüiçin bile çok zordur. Yamyamlık ne zaman başladı, nasıl yayıldı gibi sorularınühalen cevabı bulunamamıştır. Çünkü yamyamlık kavramı tarih boyunca birçoküfarklıü şeyi tanımlamak içinükullanılmıştır.

Yamyamlık ile bağlantısı olan bazı kültürlerde yamyamlık kelimesi sadece insan yeme eylemini değil, aynı zamanda yaptıkları birçok ayini temsil etmektedir.

Yamyamlık ayinleri düşünüldüğü kadar basit olmayabilir

Montaigne’in 1500lu yılların sonunda yazdığı yazısı “Of Cannibals”da yamyamlıktan bahsedilmektedir. Bu yazısında bahsettiği Tupi kabilesi üyeleri esirlerini yemeden önce onlarla aylarca birlikte yaşamış ve inançlarının gereği olarak birbirlerine şarkı söylemişlerdir. Montaigne’in makalesinde yazılana göre Tupi kabilesi esirlerini ölümlerinden önce eğlendiriyorlarmış. Yamyamlar var mıdır, yamyamlık nedir, insan yamyamlığı nedir

Yamyamlığın zaman zaman tedavi amaçlı kullanıldığı da olmuştur

Avrupa tarihinde birçok korkunç örneği mevcuttur.  Bunlardan en ilginci ise yamyamlığın bir tedavi olarak görülmesidir.  Örnek olarak 1600-1800 yılları arasında Almanya’da infaz memurları idam ettikleri suçlulardan kalan vücut parçalarını ilaç olarak satarlardı. İnsan bedenindeki yağların kemik kırılmalarına, burkulmalara ve kireçlenmeye iyi geldiği düşünülmekteydi. Bu yağlar yemek için değil krem gibi sürülmek için kullanılmaktaydı.

Ayrıca o yıllarda eczacılar yağın yanı sıra kemik ve vücutü parçalarından ilaç yapmaktaydılar. Örneğinüeczacılar insan kafatasını toz haline getirdikten sonra bir sıvı ileükarıştırıyor ve bundan epilepsi ilacı yapıyorlardı.ü Bu tedavi kulağınıza çok garip gelebilirüfakat günümüzde de bazı insanlar tedavi amaçlı plasenta yemektedirler.

Yamyamlık hakkındaki kanı çok acık olsa da hiçbir zaman yamyamlığın tam olarak  tanımı yapılamamıştır. Yamyamlar var mıdır, yamyamlık nedir, insan yamyamlığı nedir

Editör: TUNAHAN ERTAN