90'lı yıllarda, sokaklarda çocuklarının sesleri ile yankılandığı, henüz teknolojinin yaygın olmadığı senelerde çocuk olmak bir başkaydı. 90'lı yıllarda çocuk olmak sokakta saatlerce yorulmadan, bıkmadan oyunlar oynamak, oyunlar bölünmesin diye salçalı ekmek ile karın doyurmak, su istemek için sokağın başından "annee bana sepetle su verir misin" diye bağırmak, eline para geçtiği an bakkala koşturmak demekti. 90'lı yılların çocukluk yılları olan insanlar son şanslı çocuklardı. Aynı zamanda 90 yıllarda unutulmayacak bazı figürlerde yer almaktaydı... "90'lar Çocuklarının Anlayabileceği Nostalji Listesi" içeriğini ziyaret ederek adeta geçmişe yolculuk yapacağız. (90'lı Yıllarda Oynadığımız 15 Oyun) (eski oyunlar)

1-Saklambaç

Gece gündüz demeden oynadığımız saklambaç. Sobeleneceğim korkusuyla bazen birbirimizin kıyafetlerini, ayakkabılarını bile değiştirir,saklanırdık. "Önüm arkam sağım solum sobe, saklanmayan ebe", "Çanak çömlek patladı" gibi seslerin yükseldiği oyun, kalabalık arkadaş gruplarıyla oynanırdı. Belirlenen bir ebe duvarı, seçilen bir ebe ile saklanan diğer çocuklardan oluşurdu. Ebe sayısını sayar ve saklanan arkadaşlarını bulmaya çalışır. Yakalanan sobe, sobe, sobeee! (90'lı Yıllarda Oynadığımız 15 Oyun) (eski oyunlar)

2-Körebe

Eğlenerek oynadığımız sokak oyunlarından bir diğeri deükörebedir. Ebe olarak seçilen çocuğun gözleri bağlanır ve etrafında bulunan arkadaşlarını yakalamaya çalışır. Düşe kalka onaydığımız en güzel oyunlardan biridir.

3-İstop

90'lı yıllardaüsadece bazı çocuklarda bulunan top ile sınırlı da olsa oynan bir oyundur. Oyunculardan birinin ismi söylenerek havaya atılan topu, ismi söylenen çocuk yakalamaya çalışır. Topu havada kaparsa sorun yok oyuna aynı şekilde devam edilir. Fakat top yere düşerse ismi söylenen çocuk ebe olur ve bir renk söyler. Arkadaşları da bu rengi bulup tutmaya çalışır. Bu sürede top ile rengi bulamayanlar vurulmaya çalışılır.

4- Beş Taş

Beş adet yuvarlak taşüile oynanan oyunda her birinin kuralları farklıü5 etap vardır.üBirlerikilerüçlerdörtlerüveübeşlerüşeklinde belirlenen etapların kurallarını yerine getirerek oynan oyun 90'lı yılların en popüler oyunlarındandır.

5-Misket

Genellikle erkek çocuklar tarafından oynananümisket oyunu, değerli misketlerle daha da anlam kazanmaktadır. Beton, toprak demeden her yere hemen oturup oynadığımız misket oyunları en çok vuran kazanır. Tek gözümüzü kısarak misketleri vurmaya çalışırdık.

6- 9 Taş

Geneldeü9 taş oyunuüolarak da bilinen,ü9 taş ve topüile oynanan eğlenceli bir oyundur. İki grup halinde ayrılan oyunculardan bir grup diğer grubun dizdiği ve yıkılmaması için uğraştığı üst üste dizili taşları top işe devirmeye çalışacaktır. Başarılı olurlarsa tekrar dizmek için uğraşacaklardır. Fakat bu arada toplaüvurulmamaları gerekmektedir. Vurdun mu eyvah kaçın! Topu elinize aldığınız an kime isabet ederse!

7-Yakar Top

Kalabalık arkadaş gruplarıyla oynanabilen eğlenceli oyunda iki grup oluşturulur. Gruplardan biri iki kenara bölünür, diğer grup ise ortadadır. Kenardaki oyuncular top ile ortadaki grup oyuncularını vurmaya çalışır. Topu kucağında yakalarsan "istop" bir can daha eklenirdi. Koşuşturmaca oynanan yakar top en eğlenceli oyunlardan biriydi.

8-Sek Sek

Çoğunlukla kız çocukları tarafından oynanan oyunda belirli bir kurala göre yere çizilenüsek sek şemasıüüzerinden ileri gidilip son kutudan sonra geri dönülerek oynanan bir oyundur.ü8 adet kutudan oluşanüşemada her kutucuk için tek tek git gel yapılmaktadır. Çizgiye basarsan yanarsın. 8'ler 9'lara denk getirmek zordu. Yinede keyifle oynanan güzel bir oyundu.

9-İp Atlamak

Daha çok kız oyunu olarak bilinenüip atlama için, birüipüve en az üç oyuncu gerekmektedir. Birler, ikiler, üçler şeklinde devam eden oyunun her turuna özel kuralları vardır. İpe basmadan zıplayarak oynanan bazen ayakkabılarımızın, terliklerimizin bile koptuğu oynarken deli gibi eğlendiğimiz oyunlardan biriydi.

10-Köşe Kapmaca

90 yılların çocuk oyunları

Adından da anlaşılacağı üzere köşeler ve ortada bir ebe bulunuyor. Köşelerde bulunan oyucular yerlerini ebeye kaptırmadan değiştirmeye çalışmaktadırlar. Birbirimize çarpa çarpa oynadığımız, heyecanlı oyunlardan biriydi.

11-Mahalle Maçı

Erkek oyunculardan oluşan bu oyunda ne kadar çocuk varsaüiki grubaüayrılırüveümahalleüfutbolu oynar. 9 aylık, top veya şişeyle oynadığımız o maçlar.

12-Eski Minder

Ortada bir çocuk minder olarak adlandırılır ve çömelerek bekler. Etrafında dönen oyuncular eski minder tekerlemesini söyler ve tekerleme bitince minderin istediği bir taklidi yapmaya çalışırlar. Minder de bu taklitlerden en iyisini bulmaya çalışır.

13- Aç Kapıyı Bezirgan Başı

Ebeüolan iki kişi ellerini yukarıda birleştirerek bir köprü oluşturur. Sıraya giren diğer oyuncular bu köprünün altından geçerek tekerlemeyi söylerler. Tekerleme bitince sorulan soruya göre her ebe kendisine bir takım oluşturur. Bütün oyuncular bitince iki grup arasındaüip çekilir.

14-Yağ Satarım Bal Satarım

Oyuncular halka olacak şekilde yere oturur, bir ebe de elinde mendille oyuncuların etrafında dolanarak tekerlemeyi söyler. Bu sırada mendili çaktırmadan bir oyuncunun arkasına bırakır.üMendiliüfark eden oyuncuüebeyi yakalamaya çalışır. Ebe yakalanmadan boş olan yere oturmaya çalışmalıdır. "Yağ satarım bal satarım ustam ölmüş ben satarım.."

15- Topaç Çevirme

Topaç adı verilen oyuncak ile oynanan oyunda kimin topacı daha fazla dönerse o oyunu kazanmaktadır.  Herkesin topacın başına toplandığı kazanmak için dört gözle izlediği o güzel oyunlardan biriydi.

(90'lı Yıllarda Oynadığımız 15 Oyun) eski oyunlar

Editör: TUNAHAN ERTAN