Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women/BM Kadın Birimi), Avrupa Birliği’nin (AB) 4.5 milyon euro mali desteği ile üç yıl sürecek yeni bir projeyi hayata geçirecek. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin süregeldiği alanlarda çalışan ve Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen kadın haklarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini ve ortaklıklarını geliştirmeyi hedefleyen projenin, Türkiye’de kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişmesine katkıda bulunması öngörülüyor.

BM Kadın Birimi tarafından yürütülecek 'Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Ortaklı İş Birliklerinin Güçlenmesi' projesiyle, kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi için sivil toplum kuruluşlarının yeni ortaklık imkanlarıyla teknik ve mali kaynaklara erişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Proje, Türkiye’de kadınların karşılaştığı ve özellikle Covid-19 salgını sonrası artan güçlük ve eşitsizlikleri ele alacak. Projenin başlıca paydaşları arasında genç kadın ve erkekler, öğrenciler, kadın hakları savunucuları, medya çalışanları, devlet kurumları ve üniversiteler bulunuyor. AB'nin yaklaşık 4.5 milyon euro mali desteğiyle Nisan 2021’de başlayan proje Mart 2024’e kadar sürecek. Proje süresince hayata geçecek başlıca faaliyetler şöyle:

  • BM Kadın Birimi, kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddetin sonlanması, kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına erişimi ve kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi alanlarında STK’lerle birlikte ortak projeler yürütülecek. 30 STK, kurumsal kapasitelerini geliştirmek üzere küçük ölçekli hibe desteklerinden faydalanabilecek.
  • İklim değişikliği ve afet riskini azaltmanın toplumsal cinsiyet boyutu, veri okur-yazarlığı ve toplumsal cinsiyete duyarlı verinin savunuculuk amaçlı kullanımı gibi belirli konularda STK’ların, medya profesyonellerinin, gençlerin bilgi ve kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunulacak.

  • Kırsalda yaşayan kadınların durumunu, ihtiyaçlarını ve önceliklerini toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ele alan kapsamlı bir araştırma yürütülecek.

  • Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde desteklenecek platformlar, ağlar ve forumlar aracılığıyla STK’ların, hak savunucularının ve genç aktivistlerin bir araya gelebileceği, deneyimlerini paylaşabileceği alanlar oluşturulacak.

  • STK’lerin ve kadın hakları savunucularının hükümetler arası ve uluslararası konferanslara ve süreçlere katılımları için ihtiyaç temelli teknik ve mali destek sağlanacak.

  • 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Akademisi' sayesinde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farklı gruplara yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek ve bu eğitimler herkese erişilebilir kılınacak.

  • Sivil toplum ve hükümet kuruluşları arasında diyaloğun güçlendirilmesi için faaliyetler gerçekleştirilecek.

Proje hakkında açıklama yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele, AB'nin en büyük önceliklerindendir. Bu sorunu çözme hedefimizle paralel olarak, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı kapsamında finanse edilen proje, sivil toplum kuruluşlarının çabalarını tam da zamanında destekleyecektir. BM Kadın Birimi ile, bu ortak amaçlarımıza ulaşmada kilit rol oynayan iş birliğimizi takdir etmekteyiz.”

"Sivil toplum kuruluşları ve kadın hareketi, COVID-19 salgınıyla daha da derinleşen eşitsizliklerle mücadelede ve kadın haklarının ilerletilmesinde en ön saflarda yer alıyor. Sivil toplum kuruluşlarının bilgi, deneyim ve liderliğinden istifade ederek, arzu ettiğimiz eşit geleceği birlikte inşa edebiliriz" diyen BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ise, şu ifadeleri kullandı: “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile verilen taahhütlerin hayata geçirilmesinde sivil toplum kilit rol oynuyor." (HABER MERKEZİ)

ERTANHABER NEDENHABER
Editör: TUNAHAN ERTAN