Allah'a karşı gelmek çok büyük günahtır. Peki allaha karşı gelirsek ne olur merak ediyorsunuz biliyorum. Allah'a isyan etmek ne gibi sonuçlar doğurur yazımızda hepsine değineceğiz.

Allah'a karşı gelirsek isyan edersek ne olur
Allah'a karşı gelirsek isyan edersek ne olur

Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve selem- kendisine olan itaatin Allah’a itaat olduğunu beyan etmiştir. Nebi –sallallahu aleyhi ve selem- kendisi ve ümmeti için Allah Azze ve Celle’nin şeriat olarak emrettiğinden başka bir şeyi emretmez. Eğer bir şeyi de emrediyorsa; o da Allah Teâlâ’nın şeraitidir. Kim O’na itaat ederse Allah’a itaat etmiş, her kim de O’na karşı gelirse Allah’a karşı gelmiş olur.Bir kimse devlet yöneticisine itaat ettiğinde Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- itaat etmiş olur. O’na karşı geldiğinde de Allah Rasûlü'ne -sallallahu aleyhi ve sellem- karşı gelmiş olur. Çünkü Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- birçok hadiste bunu emretmiştir. Yoksa yöneticiye karşı gelmeyi emrederdi.

Allaha karşı gelmek ne demek?

Tefsir bilginleri takvaya genellikle, “Allah'tan korkmak” anlamını vermiştir. İslam'ın en temel kavramlarından biri olan takva, insanın Allah'ı sevmesi, her halinde O'na karşı saygılı olması, O'na itaatsizlikten sakınması demektir. Allaha karşı gelirsek ne olur sorusuna yanıt bulmaya çalıştık.

Allaha isyan edene ne denir?

Buhârî, "Cihâd", 108, "Aḥkâm", 4; Müslim, "Fiten", 70-73). Dinî ve hukukî anlamlardaüisyanüeden kimseye bâgī veya âsiüdenir.

Editör: TUNAHAN ERTAN