Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadar? Evlilik birliğini artık ilerletmek istemeyen çiftlerin tek taraflı ya da iki taraflı olarak açtıkları boşanma davası; davanın türüne göre kısa bir sürede sonuçlanabildiği gibi 4-5 yıl gibi uzun bir zaman dilimi boyunca da devam eder.

Boşanma davası süreleri üzerinde davanın tek taraflı yani çekişmeli mi yoksa iki taraflı yani çekişmesiz mi açıldığı belirleyici oluyor. Dava açacak olan kişilerin en çok merak ettiği sorular arasında ise dava açma ücretinin ne kadar olduğu, yani dava açma maliyeti yer alıyor. Bu yazımızda kısaca boşanma davası açma ücreti ne kadar? sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. İşte, boşanma davası ücretlerine dair bilmeniz gereken o detaylar:

Boşanma Davası Ücreti 2022

Dava açacak olan davalı tarafın dava açarken ilk olarak dava harcını ve giderlerini dava açacağı Aile mahkemesindeki vezneye peşin olarak yatırması gerekiyor.

Kişi, boşanma dilekçesini yetkili mahkemeye teslim etmiş olsa da mahkeme tarafından bu dilekçe işleme alınmıyor ve kişinin dava ücretini yatırması bekleniyor.

Kişinin dava harç ve giderlerini dava öncesi vezneye eksik yatırması halinde mahkeme tarafından kişiye belirli bir süre veriliyor.

Bu verilen süre içerisinde kişinin harç ve diğer giderleri yatırmaması halinde mahkeme tarafından davanın açılmamış olmasına karar veriliyor.

2022 boşanmaüdavası açma masrafı, ortalama 600-750 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Kişinin avukat tutmak istemesi halinde ise bu masraflar, kat ve kat artıyor. Kişi, dava harç ve giderlerinin yanı sıra avukata da ücret ödemek zorunda kalıyor.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2022

Çekişmesiz davalar yani her iki tarafın ortak kararı ile açılan anlaşmalı boşanma davalarında 2022 yılı itibariyle 60 TL başvuru harcı ödenmesi gerekiyor.

Diğer masraflar da dahil olduğunda ödenmesi gereken rakam, avukatsız 500-600 TL civarında oluyor.

Çekişmeli davalarda ise bu rakam, 1000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Avukatlı Boşanma Davası Ücreti 2022

Boşanma davası ücretleri, her yıl Barolar Birliği tarafından belirlenmekle birlikte dava ücretleri; davanın hangi şehirde açıldığına göre de değişiklik gösterebiliyor.

2022 yılı avukatlı anlaşmalı boşanma ücretleri; ortalama 5000-10.000 TL arasında değişiyor.

Çekişmeli yani tek taraflı açılan davalarda ise avukat ücreti, daha yüksek rakamlarda seyrediyor.

Bu davalarda davalının yaşadığı şehre göre 10.000-20.000 TL arasında hatta daha yüksek bir boşanma ücreti ödemesi gerekebiliyor.

**Kişinin avukat tutacak gücünün olmadığı yani ciddi anlamda yoksul olduğu hallerde bulunduğu şehirdeki baro adli yardım merkezlerinden birine başvurması gerekiyor.

Adli yardım barosundan istenilen belgeleri baroya teslim eden kişiler, kendilerine ücretsiz avukat atanmalarını talep edebiliyorlar.

Kişiden istenen belgeler, barodan baroya değişiklik göstermekle birlikte ‘muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi’, kişinin üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmadığını gösteren tapu belgesi, işsiz olduğunu gösteren SGK belgesi; talep edilen belgeler arasında bulunuyor.

Bu belgelerin teslimi sonrasında kişiye ücretsiz bir şekilde avukat atanıyor.

Daha sonra bu belgelerin doğru olmadığının anlaşılması halinde ise kişi, yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kalıyor.

Boşanma Davası Açma Masrafını Belirleyen Etmenler

Boşanma davası açma maliyetini davada dinlenen tanıkların sayısı, davaya dair diğer kurumlardan hakim tarafından belge talep edilip edilmeyeceği, dava dosyasının bilirkişi tarafından incelenip incelenmeyeceği vb. farklı etmenler belirliyor.

Yani davalı, ilk baştaki dava harç ve giderlerinin yanı sıra davanın ilerleyen sürecinde de ekstra giderler ödemek zorunda kalıyor.

Davanın davacı lehine sonuçlanabilmesi noktasında kurumlardan alınan belgeler, bilirkişi raporu oldukça önemli olduğundan boşanma davasını kazanmak isteyen tarafın davaya dair masrafları ödemekten kaçınmaması gerekiyor.

Anlaşmalı davalar, genellikle ilk celsede sona erdiğinden boşanma davası masrafı; daha uygun rakamlarda seyrediyor. Çünkü anlaşmalı davalarda tanıkların dinlenmesi, kurumlardan belge talebi, bilirkişi raporu vb. ekstra ücretler söz konusu olmuyor.

***Boşanma davası sonuçlandığında velayet, tazminat, nafaka ödemeleri gündeme geldiğinden kişiyi davaya dair pek çok ödemenin beklediğini de hatırlatmakta fayda var.

Boşanma Davası Masrafını Kim Öder

Boşanma davası masrafını ve boşanma davası ücretini kim öder sorusu boşanma davası açmayı düşünenlerin merak ettiği sorulardan biridir.

Boşanma davası ücretini ve masrafları davası açan kişi ödemektedir. Boşanma davasını açan eş yani davacı tüm masrafları ödemekle yükümlüdür.

Boşanmada Maddi, Manevi Tazminat ve Yoksulluk Nafakası

Boşanma sonrasında kendi maddi ya da manevi menfaati zarar gören taraf, karşı taraftan yani eski eşinden maddi, manevi tazminat talep edebiliyor.

Boşanmak isteyen ya da kişilik hakkı zarara uğrayan taraf, maddi manevi tazminat davası açabiliyor.

Maddi manevi tazminat davalarının boşanmayla birlikte açılmaması halinde bu davaların mutlaka boşanmadan sonra maksimum 1 yıl içinde açılmaları gerekiyor. Aksi halde bu hak, zaman aşımına uğradığından kişinin daha sonra dava açma hakkı bulunmuyor.

Boşanma sonrası maddi açıdan zorluğa düşecek kişi de karşı taraftan daha ağır bir kusurunun olmaması halinde yoksulluk nafakası talep edebiliyor.

Bu talepte nafakayı ödeyecek kişinin kusurlu olması şartı aranmıyor.

Süresiz olarak talep edilebilen yoksulluk nafakasına hakim, kişinin mali gücü doğrultusunda karar veriyor.

Hakim; maddi tazminatın ve yoksulluk nafakasının toptan ya da taksitli yani parça parça ödenmesine karar verebiliyor.

Bununla birlikte manevi tazminatın mutlaka toplu bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

Editör: TUNAHAN ERTAN