Devlet Orman İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesine İŞKUR üzerinden orman işçisi alımları başladı. Başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olması ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Peki orman işçisi alımı için gereken başvuru şartları neler? Alım Yapacak Kurumu: Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Çalışma Şekli: Geçici / Deneme Süreli İşveren Statüsü: Kamu Başvuru Tarihleri: 28 Haziran  - 02 Temmuz 2021 Alım Yapılacak Pozisyon: 3 Kişi Orman İşçisi
 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,                                                                                              
 • Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,                                                            
 • Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,                                                                                                        

 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,                                                                                     

 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),                                                   

 • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,                                                           

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,                                                                                           

 • İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

 • Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

 • İstihdam, Kura usulü sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu işyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapacaktır.)                                                                                             

 1. En az ilköğretim mezunu en fazla önlisans mezunu olmak.

 2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

 3. Cinsiyeti erkek olmak.

 4. Başvuru süresinin ilk günü itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

 İlan şartlarını taşıyan adaylar; 28 Haziran 2021 tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır. Başvuru için Tıklayınız!

Editör: TUNAHAN ERTAN