Fatih Belediye Lideri M. Ergün Turan, ilçe meclisi, büyükşehir meclisi ve müdafaa konseyinden oy birliğiyle geçen dönüşüm planı notuna itiraz eden Kent Plancıları Odasına yönelik İBB Meclisinde yaptığı konuşmada, “3 başka disiplinden oy birliğiyle karar verdiği bir yerde Kent Plancıları Odamızın bu türlü bir karar alırken, itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini çok pahalı meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi.

Fatih'te 10 bin binanın yıkılarak tekrar yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi, Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Müdafaa Heyeti'nden geçtiğimiz aylarda oybirliğiyle geçmişti. Planda 1. ve 2. derece müdafaa bölgeleri, dünya miras alanları, yenileme alanları, Eminönü bölgesi, anıt eser komşulukları kapsam dışında tutuldu. Vatandaşların hak kaybına uğramadan dönüşüm yapabilecekleri plan notuna Kent Plancıları Odası itiraz etti. Fatih Belediye Lideri M. Ergün Turan, bu itiraza yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Aralık Ayı oturumunda konuşma yaptı.

“BURADA BIR RANT YOKTUR, BURADA YALNIZCA İNSANLARIN ÖMÜR HAKKINI KORUMAK VAR”

Fatih Belediye Lideri M. Ergün Turan, Kent Plancılar Odasının itirazına yönelik yaptığı konuşmada, “Bundan 4 ay evvel İBB belediye meclisinde Fatih ve öteki ilçelere ilişkin değerli bir plan notunu geçirdik biliyorsunuz. Bu plan notu artık bu gün gündemin 72. Unsurunda kurul lideri arkadaşlarımızla görüştüğümde edindiğim bilgi, İstanbul’un büsbütün alakalı da yapılaması gereken tavsiye edilen bir karar niyetine dönüşüyor. Bu kararı tekrar hatırlatmak ve tahminen saygıdeğer İstanbul kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Bu karar şuydu, daha evvel bir plana nazaran yapılmış, ruhsatı iskanı olan, kaçakları kast etmiyoruz. Tekrar yenilenmek istendiğinde mevcut imar planlarına nazaran değil, eski şartlardaki haklara nazaran tekrar yapabilecekleri disiplini oturtmak için bir plan notu geçirdik. Bu plan notunu Fatih’e özel kısmını konuşacak olursak, yaklaşık iki yıl evvel ilçe meclisinden geçmiş, 8 ay istisnanız, derinlikli çalışmalarla, hem Fatih’teki bürokrat arkadaşlarımız, hem büyükşehirdeki meclisteki arkadaşlarımızın bir parti farkı gözetmeksizin söylüyorum. Hem kurul lideri arkadaşlarımız, hem kuruldaki başka arkadaşlarımız çalışarak bakın bu mecliste ben uzun yıllar vazife yaptım. Bu çeşit kararlar çoklukla oy birliğiyle geçmez. Tahminen de birinci olan ondan sonra da Avcılar’la ilgili de bu karar çıktı. Yanlışsız bir karar, burada bir rant yoktur, burada yalnızca insanların hayat hakkını korumak için. Meskenlerinde yaşayan hatta tabiri caizse meskenlerinde yaşamasına ve konutları sakat olduğu için ölmelerine müsaade ettiğimiz insanların konutlarını tekrar yapmalarına müsaade edecek bir plan notu, çok derinlikli çalışmalarla yapıldı. Hem ilçe meclisinden hem de İBB meclisinden oy birliğiyle bir karar geçti. Büyükşehir belediye bürokrasisi ve lideri bunu çok süratli bir formda onayladı” dedi.

“ŞEHİR PLANCILARI ODAMIZIN İTİRAZ DAHİ ETMEDEN PLANI MAHKEMEYE GÖTÜRMESİNİ MECLİSİMİZE VE KAMUOYUNUN VİCDANINA BIRAKIYORUM”

“Biz özel bir yerdeyiz, Fatih tamamı sit alanı bir bölge, müdafaa şurasına gitti biliyorsunuz. Tıpkı evraklar, bu da çok rastlanan bir şeydir, muhafaza heyetinde da belge çok ufak değişikliklerle oy birliğiyle geçti” diyerek konuşmasını sürdüren Lider Turan, “Ama ıstırap verecek bir şeyi paylaşmak istiyorum. Biz bunu konuşurken, 7’nci ayda bu meclisten oy birliğiyle geçti. 9’uncu ayda müdafaa heyeti da hassasiyetle incelemelerini yaptılar, kendi fikirlerini aks ettirdiler, o da geçti. 8’inci ayın 25’inde bu plan askıya çıktı, 9’uncu ayın 25’inde askıdan indi. Bu büyük bir plan notuna, Fatih’in Eminönü hariç tamamını ilgilendiren bu plan notuna yalnızca bir itiraz geldi. Bir vatandaşımız tarafından ilçe meclisimiz kıymetlendirdi, haklı bulmadı. Yüzbinlerce insanın yaşadığı bölgede tek bir itiraz geldi. Artık ne oldu arkadaşlar? Bu itirazlar noktasında odalardan hiçbir itiraz gelmedi. Lakin dün elime gelen ve yönetimimize ulaşan bilgiye nazaran, belge ayın 9’uncu ayın 25’inde askıdan indiği için bunlara iki aylık bir mahkeme açma müddeti var. Kent Plancıları Odamız bu plan notuna itiraz ettiler. İki yıldır bu plan notuyla ilgileniliyor. Bu buralarda tartışıldı, meclisimiz halk ismine burada olduğu için o öngörüde bulundu. İki aydır bu planımız onaylı, gelen vatandaşımıza ruhsat verebilecek pozisyondayız. Biz ne yaptık? Beşerler binlerce insan kapımıza mı yığıldı? Hayır değil. Bir tek bina bu plan notuyla ilgili dönüşüm için müracaat etti. Bu plan notunda bir rant yok. Hayatını sürdürmeye çalışan insanlarımızın vatandaşlarımızın ömür haklarını devam ettirebilecekleri bir plan notu. Aslında bu insanlara bir kadro gelirler getirecek olsaydı, bu iki aylık müddet içerisinde binlerce evrak belediyeden yönetime gelmiş olurdu. Lakin ıstırap verici olan şey, buna sizlerle paylaşmak istedim, meclis tutanaklarına girsin. Bizden sonraki jenerasyonlar, olabilir ki mahkemeler karar verecektir, biz tabi ki savunacağız, bu tutanaklardan faydalansınlar istedim. Biz artık mahkemenin önüne çıkacağız. Biz bunu yaparken, bir ilçenin plan notuyla iki yıl boyunca ulaşıp bu noktaya geldiyse Kent Plancıları Odası artık burada bütün ilçelerle ilgili bu kararın çıkarılma istediği var. Meclisimiz komitemiz sahiden tebrik ederim, çok gerçek bir karar vermiş. Her ilçe prensip olarak buna evet diyoruz. Bunu her ilçe kendi özeline nazaran disiple etsin demişler. Muhtemelen şayet buna karşı duruş ve hal sergileyemezsek. İki yıllık emek mahkeme önünde iptal edilme riskiyle karşı karşıyadır. Bunu bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın hem kararlarına sahip çıkması açısındandır ki, 3 farklı disiplinden oy birliğiyle karar verdiği bir yerde Kent Plancıları Odamızın bu türlü bir karar alırken, itirazı dahi olmadın, şayet haklı bir itirazı varsa itiraz edip bu meclislerde değerlendirilebilirdi. İtiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini çok pahalı meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.

KAYNAK: AA, İHA
Editör: TUNAHAN ERTAN