AKTS Nedir?

Mezun olabilmek için kaç AKTS gerekir sorusuna geçmeden önce AKTS nedir: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS), 30’un üzerinde Avrupa ülkesinin 2001 yılında başlattığı “Bologna Süreci”ni kabul eden Türk üniversitelerinde de uygulanan bir kredi sistemidir. AKTS uygulaması Avrupa yükseköğreniminde akreditasyon şartıdır ve söz konusu sistem tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.

Mezun olabilmek için kaç AKTS gerekir
Mezun olabilmek için kaç AKTS gerekir

Bu sistem öğrenci merkezlidir ve öğrencinin iş yüküne dayalıdır. İş yükü öğrencinin tanımlanan öğrenme çıktılarına ulaşabilmesi için harcayacağı emeğin saat olarak ölçülmesiyle hesaplanır. Öğrencinin herhangi bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, bireysel çalışma, seminer, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değerdir. Diğer bir deyişle AKTS haftalık ders saati hesabına göre belirlenen klasik kredi sistemine göre öğrencinin toplam iş yükünü belirtmesi ve uluslararası standartların sağlanması açısından önemlidir.

Türkiye’de son yıllarda birçok üniversite “Bologna Süreci” kapsamında kendi kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS prensiplerine uyumlaştırma çabası içindedir.

Üniversite Not itiraz dilekçesi nasıl yazılır Konumuzu sizin için seçtik.

Neden AKTS Var?

AKTS bir yükseköğrenim programındaki öğrenme çıktılarının diğer yurtiçi ya da yurtdışı üniversitedeki karşılığını göstermesi bakımından kurumlar arası denklik ve kredi transferi işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Nitekim AKTS uygulaması uluslararası düzeyde şeffaflık ve tanınma sağlamaktadır.üAKTS’nin temel çıkış noktalarıysa şöyledir:

- Şeffaflık
- Tanınma
- Öğrenci iş yükünün belirlenmesi
- Kalite güvencesi sağlama
- Kredi transferi
- Hareketliliği arttırma
- Eğitimde bütünleşme olanağı

AKTS Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Uygulanır?

AKTS hesaplama, Her bir program çıktısı için hesaplanan AKTS 1 ile 60 arasında değer alır. Bir dönemde öngörülecek AKTS kredi toplamı 30’dur. Dolayısıyla bir senede öğrencilerin alacağı AKTS kredi toplamı 60’tır. Herhangi bir dönemde öğrenci 30’un altında AKTS tamamlamışsa mezun olamaz. Genel olaraksa mezuniyet için ön lisansta toplamü120 AKTS, lisanstaü240 AKTS, tezsiz yüksek lisanstaü60 AKTS, tezli yüksek lisanstaü120 AKTSüve doktoradaü240 AKTSübaşarılması gereklidir.

AKTS hesaplaması seçmeli ve zorunlu tüm dersler için yapılmaktadır. Bununla birlikte tez dönemi, uzmanlık dönemi, seminer, proje, alan çalışması vb. gibi program dâhilindeki çalışmalar için de AKTS kredisi hesaplanır.

Yukarıda da değinildiği gibi AKTS uygulaması mezuniyet şartıdır ve üniversiteler/programlar arası geçişte temel kriterdir. Nitekim yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde öğrenci başarmış olduğu bir dersi başka bir üniversitede saydırabilir yani kredi transferi yapabilir.

AHBVÜ ve AKTS?

Üniversitemizde eğitim-öğretim süreci “Bologna Süreci” ile uyumludur. Nitekim programlar, geçişler ve mezuniyet işlemleri AKTS hesaplamaları çerçevesinde sürdürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mezun olabilmek için kaç AKTS gerekir, AKTS Nasıl Hesaplanır, AKTS hesaplama, akts ne demek, akts nedir

Lisans kaç kredi ile bitirilir?

Öğretim programları her dönem toplam 30 AKTS olacak şekilde, ön lisans programları için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

Mezun olmak için ortalama kaç olmalı?

Mezun olabilirler. Tüm öğrenciler mezun olabilmek için 2.00 Genel Akademik Not Ortalamasını sağlamak zorundadır.

AKTS kredisi nasıl hesaplanır?

AKTS hesaplanmasında, 30 AKTS 1 sömestre, 60 AKTS 1 yıllık iş yüküne, 1 AKTS = 25 – 30 saatlik iş yüküne karşılık gelir. Ankara Üniversitesi'nde bu süre 30 saat olarak belirlenmiştir. Bir sömestre 30 AKTS x 30 saat = 900 saat Örneğin; 1 AKTS'lik bir ders için öğrencinin harcadığı iş yükü 30 saattir.

Üniversite son sınıfta kaç kredilik ders alınabilir?

Yaz okulu ve son dönem sınav hakkı hariç olmak üzere bulunduğu akademik yarıyılın sonunda mezuniyet aşamasına gelen, ön lisans programlarında en az 80 AKTS, lisans programlarında en az 200 AKTS kredilik ders almış olan son sınıf son dönem öğrencileri, danışmanlarının onayı ile dönemde toplam 48 AKTS kredisini geçmemek üzere ilave ders alabilirler.

Sizlere Mezun olabilmek için kaç AKTS gerekir, kaç kredi gerekiyor gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık. Bunlara haricen Lisans kaç kredi ile bitirilir, Mezun olmak için ortalama kaç olmalı, AKTS kredisi nasıl hesaplanır, Üniversite son sınıfta kaç kredilik ders alınabilir, Akts nasıl hesaplanır gibi sorulara yanıt bulduk.

Editör: TUNAHAN ERTAN