Uşak Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş, genç ve dinamik akademik kadrosuyla aklın ve bilimin ışığında saygın bir devlet üniversitesidir.

Uşak Üniversitesi
Uşak Üniversitesi aklın ve bilimin ışığında saygın bir üniversite

Uşak Üniversitesi'nden alıntıdır...Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında emin adımlarla öne çıkan bir üniversitedir.

Üniversitemizin lisans eğitimi veren 12 fakültesi, 3 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 11 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 3 enstitüsü ile 27 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binaları (Diş Hekimliği Fakültesi hariç) Bir Eylül Yerleşkesindedir.

11 yıllık genç ve dinamik ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi; BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olmuştur.

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumu olarak belirlenmiştir.

Bu sürecin ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonda YÖK'ün dışında, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile konusunda uzman öğretim üyeleri yer almıştır.

Bu program ile üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır.

Çift Anadal Programı

Üniversitemizde yer alan çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Mühendislik, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, İletişim Fakültemiz ve Spor Bilimleri Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz bu programdan faydalanabilmektedir.

Yan Dal Programı

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinde yan dal programı uygulanmaktadır.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 72 kültür, 12’si spor olmak üzere toplam 84 topluluk yer almaktadır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Üniversitemizde 2017-2018 öğretim yılı için 753 yeni kayıt gerçekleşmiş olup, toplamda 3072 yabancı öğrencimiz bulunmaktadır.

Üniversitemizde öğrencilerimize yönelik öğrenci bilgi sistemimiz yer almakta olup web sayfası da mobil uyumlu olarak düzenlenmiştir.

E-Üniversite Uygulamaları

Üniversitemizde öğrencilerimize yönelik öğrenci bilgi sistemimiz yer almakta olup web sayfası da mobil uyumlu olarak düzenlenmiştir.

Diploma Eki Etiketi

Uşak Üniversite’sinin her bir eğitim düzeyinde (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) yürütülen Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamındaki yoğun çalışmalarına takiben 2013 yılında "Diploma Eki Etiketi" almaya hak kazanmıştır.

Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Uşak Üniversitesi öğrencilerini Diploma Eki vererek mezun etmektedir.

Diploma Eki Etiketi belgesini alan öğrencilerimiz bu belge ile birlikte AB eğitim alanında olan 48 ülkede doğrudan iş başvurusu yapabilmektedirler. Bu belge aynı zamanda kalite ve akreditasyon çalışmalarımızda yaptıklarımızın da bir göstergesidir.

Erasmus Değişim Programı

AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi, 30 Ka¬sım 2007 tarihinde Brüksel'de bulu¬nan Avrupa Komisyonuna Genişletil¬miş Erasmus Üniversite Beyanname¬si (EUC) almak üzere başvurusunu yap¬mış ve Avrupa Komisyonunun Yürütme Ajansı (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA) tara¬fından 20 Mayıs 2008 tarihinde aldığı ka¬rarla Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi (EUC-Extended University Charter) almaya hak kazanmıştır.

Almış olduğumuz Genişletilmiş Eras¬mus Üniversite Beyannamesi (Extended Erasmus University Charter) sayesinde AB ve Uluslararası ilişkiler Ofisi; 2008¬-2009 akademik yılından 2013 yılına kadar Avrupa Yüksek Öğretim Alanındaki (EHEA) yüksek öğretim ku¬rumları ile Hayatboyu Öğrenme Prog¬ramı (Lifelong Learning Programme) kapsamında ikili anlaşmalar (bilateral agreements) imzalamıştır ve öğrencilerimize/personelimize yurtdışında işbirliği içinde olduğumuz kurumlarda eğitim, araştırma ve staj programlarına katılma konusunda destek verme ve bu süreçleri yönetme misyonunu üstlenmiştir. Bu dönemden sonra 2014-2015 akademik yılından 2020-2021 akademik yılına kadar da ikili anlaşmalar yenilenmiştir ve öğrencilerimize/personelimize destek vermeye devam etmektedir.

Erasmus programı öğrenci ve personelin yurt dışı tecrübesine sahip olmanın yanında, iş dünyasında ciddi bir avantaj elde edebilmekte ve yabancı dil yeterliliğini arttırarak CV’lerini iş platformlarında daha çekici hale getirmektedir.

Kuruluşundan bu yana Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin Avrupa Birliği üyesi 17 ülkeden, 60 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır.

Farabi Değişim Programı Uşak Üniversitesi

"Farabi Değişim Programı" Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.(Uşak Üniversitesi)

Farabi Değişim Programı ile öğrencilerimiz bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Değişime katılabilecek öğrenci sayısı üniversiteler arasında yapılan Farabi Değişim Programı Protokolleri ve ilgili akademik birimlerin kararları çerçevesinde belirlenmektedir. Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programının, değişime katılan öğrencileri farklı bir akademik çevre ile tanıştırmak yoluyla onların eğitim-öğretim hayatlarına, akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmekte olup güncel olarak anlaşma yapılmış üniversite sayısı 73’e ulaşmıştır.(Uşak Üniversitesi)

Yurt Konaklama Ve Sosyal İmkanlar

Kredi Yurtlar Kurumunun bünyesinde üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesi içinde yer alan 1168 kişilik Kız Öğrenci Yurdu, yerleşkemizin hemen dışında 16 Mart 2017 tarihinde 2822 kişilik, 14 katlı, modern ikinci bir kız yurdu açılmıştır. Ayrıca biri 504 kişilik diğeri 1000 kişilik KYK Erkek Yurdu bulunmaktadır. Kent merkezinde öğrencilere hizmet veren bir çok özel yurt ve apart şeklinde öğrenci evleri de bulunmaktadır.

Bir Eylül Yerleşkemizde bulunan üniversite yemekhanesinde yaklaşık 5000 kişiye yemek verilmektedir. Üniversitemiz Sosyal Tesisi ise 100 kişiye hizmet vermekte olup, kampüs içerisinde 4 ayrı kantinle de öğrencilerimize beslenme olanakları sağlamaktadır.(Uşak Üniversitesi)

Uşak kent merkezinden Üniversitemiz Bir Eylül Yerleşkesi'ne ulaşım toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika sürmektedir. İlçelerden ulaşım ise yine toplu taşıma araçlarıyla gerçekleşmektedir.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, müzik, halk dansları, modern danslar, tiyatro ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamaktır.

Uşak Üniversitesi'nde yer alan fakülteler, yüksekokullar, enstitüler eğitim ve etkinliklerin sürdürülmesini ve bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlayacak etkin bir akademik yapılanmaya sahiptir.

Ayrıca Bir Eylül Yerleşkesi'nde bulunan içerisinde yirmiye yakın farklı sektörde faaliyet gösteren işletmenin yer aldığı Öğrenci Çarşısı da öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir.

Burs İmkanları

Üniversitemiz yerleşkesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 200 civarı öğrencimizin kısmi zamanlı olarak çalışmalarına olanak sağlanmaktadır. Öğrenciler ayda maksimum 60 saat çalışma karşılığında ortalama 500 TL ücret alabilmektedirler. Ayrıca yemek bursu imkanı da bulunmaktadır.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında protokoller imzalanmış ve öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili mesleki derslerini Uşak Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerde görmekte ve yine bu işletmelerde staj imkânı verilmektedir. KOSGEB destekli projemiz ile Uygulamalı Girişimcilik dersi üniversitemizde seçmeli ders olarak yer almakta ve 56 saatlik bu dersi alan öğrencilerimize iş kurdukları takdirde 30 bini hibe olmak üzere, düşük faizli olarak toplam 100 bin liralık para verilmektedir.

Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphane

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen tüm araştırmacıların; ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak üzere 2013 Eylül ayından itibaren Bir Eylül Kampüsündeki 700 kişilik kapasiteli 10.819 m2 lik 4 katlı yeni binasında hizmet vermektedir.

Kütüphane Binamızda okuma salonları haricinde, 1 adet Oryantasyon Salonu, 1 adet Toplantı Seminer Salonu, 1 adet Toplantı Salonu, her biri 8-10 kişilik olmak üzere 8 adet Grup Çalışma Odası, 18 adet karel(tek kişilik çalışma odası) ve 4. katta kafeterya bulunmaktadır. Merkez Kütüphanemizin kitap koleksiyonu şu an itibariyle 60.250’dir. Basılı süreli yayın sayısı yaklaşık 3.000, tezler ise 573’dir. Abone olunan elektronik veri tabanı sayısı ise 39’dir. Veri tabanları bünyesinde , 3.131.230 elektronik kitap, 170.000 e-kitap derlemesi, 3,5 milyon e-tez, 46.000 elektronik dergi, 23.290 adet sesli kitap bulunmaktadır.

Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Spor Kompleksi

Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi içinde, iki bin kişilik uluslararası standartlarda spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, jakuzi, sauna ve buhar odaları, fitness salonu bulunan bölgenin en iyi spor merkezidir.

Girişler kartlı sistemle yapılmaktadır. Son sistem cihazların olduğu spor merkezimizde galoş makinesi, mayo kurutma makinesi gibi kullanıcılara kolaylık sağlayan cihazlar bulunmaktadır. Spor kompleksimizde ısıtma ve soğutma işlemi bilgisayar sistemine bağlı olup otomatik yapılmaktadır. Havuzun dezenfektesinde gümüş iyonları kullanıyoruz. Böylelikle diğer havuzlarda kullanılan kimyasallardan beşte bir oranında daha az kimyasal kullanmış oluyoruz. Son sistem makinelerle günde iki defa iyon, klor ve ph ölçümü yapılan yarı olimpik yüzme havuzumuzun sıcaklığı havuzda bulunan ekrandan görülebilmektedir. Engelli kullanıcılarımızı da unutmadık. Havuzumuza, Engelsiz Üniversite projesi kapsamında diğer birimlerimizle koordineli çalışarak engelli kullanıcılarımızın havuza giriş çıkışlarını kolaylaştıran engelli asansörü yerleştirdik. Fitness salonunda internet bağlantılı kardiyo aletlerimiz mevcuttur.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi (Uşak Üniversitesi)

1000 kişilik Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Üniversitemiz ve Uşak’ın kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Hareketli platformlu orkestra çukuruna sahip opera, bale, konser, tiyatro, kongre gibi etkinliklere imkan tanıyan 1000 kişilik kongre merkezimiz, iki bodrum kat da dahil olmak üzere beş katlıdır. Merkezin her katında ayrı kullanım alanları vardır. Merkezimizde fuaye alanları, 99 kişilik 2 konferans salonu, 827 kişilik bir salon, 162 kişilik konferans salonu, 2 adet 88 kişilik seminer odası, 2 adet 77 kişilik seminer odası, 4 adet 10 kişilik seminer/çalışma odası, 116 kişilik bir konferans salonu, 150 kişilik bir konferans salonu, yemekhane, prova ve soyunma odaları yer almaktadır.

Editör: TUNAHAN ERTAN