İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karara göre; (Covid-19) enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü için, öğretmen ve imamlar başta olmak üzere tüm kamu çalışmaları ihtiyaç duyulması halinde İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine görevlendirilebilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karara göre; Yeni tip coronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü için, İlçe Sağlık Müdürlüklerince yürütülen filyasyon (hastalığın kaynağının araştırılması) ve saha çalışmalarında, kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmen ve imamlar olmak üzere diğer kurum çalışanlarından ihtiyaç duyulması halinde Kaymakamlıklar tarafından İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine görevlendirilebilecek.

Bu konuda ilk karar Kocaeli'nden geldi.

İşte o karar:ü

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları 2020-16

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.ü

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta, bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.ü

GÜNDEM:ü

Sayın Valimiz Hüseyin AKSOY Başkanlığında, 28.03.2020 Cumartesi saat 15.00’de gerçekleştirilen Kocaeli İli 2020 /1 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan “İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen saha izlem çalışmalarında diğer kamu kurum ve kuruluş personellerinden de destek sağlanmasının tavsiye edilmesi” kararı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır;

KARARLAR:

1-üYeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı etkileyecek şekilde kesintiye uğraması, vatandaşlarımızın olumsuzluklardan büyük oranda muzdarip olması, yaşanmakta olan salgının yayılımının önlenmesi, olumsuz etkilenmenin en az seviyeye indirilmesi amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine uygun olarak alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini artırarak istenilen hedefe ulaşılması, ülke olarak içinden geçtiğimiz sürecin hassasiyeti ve önemi, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin devamlılığı, kalitesi, yeni tip coronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü için, İlçe Sağlık Müdürlüklerince yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarrında, ilgili görevi ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurum çalışanlarından ihtiyaç duyulması halinde Kaymakamlıklar tarafından İlçe Sağlık Müdürlükleri emrine personel görevlendirilmesine,
ü ü ü ü ü ü
2-üKonu ile ilgili tedbirlere ilişkin yapılacak uygulamalarda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, zaman, yer ve sayının Kaymakamlıklarca belirlenmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Editör: TUNAHAN ERTAN