OTO Galeri açmak için gerekenler neler, Son yılların en karlı iş fikirlerinden birisi de oto galeri açmak olmuştur. Gayri resmi olarak daha öncesinde araç alım satımı yapmış olabilirsiniz. Ancak devletin bireysel olarak araç alım satımına getirmiş olduğu sınırlamalar neticesinde artık kapasitenizin üzerine çıkamıyor olabilirsiniz. Bu durumda, alacağınız en doğru karar, oto galeri açmak olacaktır. Oto galeri açma şartları konusunda doğru adımlar atarsanız, siz de yasal olarak bir oto galeri dükkanı açabilirsiniz.

OTO Galeri açmak için gerekenler
OTO Galeri açmak için gerekenler

Bu yazımızdaüoto galeri açmaküile ilgili birçok husus hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Yazımızdaüoto galeri açmak için ne kadar sermaye gerekiroto galeri açmak için gerekli evraklar 2021üyılında nelerdir,ühomo ofis oto galeriümümkün mü,üoto galeri dükkanı açma şartlarıü2021ünelerdir,üapartman altına oto galeri açmakümümkün mü,üoto galeri açma şartları yönetmeliğeügöre mi,üoto galeri açmak maliyetiüne kadar,üoto galeri açmak için mesleki yeterlilik belgesiüşart mı,üaraç satış yetki belgesi kimler alabiliroto galeri yetki belgesi başvuruünasıl yapılır ve daha birçok sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Şimdi dilerseniz, oto galeri açma iş fikrine yönelik bilgi paylaşımında bulunmaya başlayalım.

Oto galeri açmak mantıklı mı, karlı mı?

Günümüzde 2. el araç alım satım işi oldukça popüler bir iş fikri olarak karşımızda duruyor. Öyle ki herhangi bir yasal vergi kaydı olmamasına rağmen bireysel vatandaşlarımız dahi araç alım satımı yaparak kazanç elde etmektedir.

2.el araç ticaretinde sektörel hareketlilik ve durgunluklar dönem dönem yaşanmaktadır. Özellikle kredi faizlerinin durumu, sektörü doğrudan etkilemektedir. Ülkemizde 2018-2019-2020 yılları sektörel hareketliliğin yaşandığı yıllar olsa da 2021 yılında kredi faizlerinin yükselmesi ve araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sektörel bir durgunluk yaşanmaktadır. Ancak bu durum, sektördeki ticaret fırsatlarının bittiği anlamına gelmiyor. Sektörel durgunlukların yaşandığı bu dönemde dahi araç alım satımı yapılmakta ve oto galeriler, hatırı sayılır kazançlar elde edebilmektedir.

Sektörel deneyim sahibi iseniz, doğru bir iş planı ile oto galeri açarak kazançlı bir iş fikrini hayata geçirebilirsiniz. Sektöre uygun bir sermayeye sahipseniz, bu sektörde daima karşınıza kazançlı fırsatların çıkacağını unutmamalısınız.

Oto galeri açma şartları 2021 nelerdir?

Oto galeri açmak için önemli bir şart bulunuyor. Bu şart:

 • Oto galeri olarak faaliyet yürütülebilmesi için araç satış yetki belgesi alınması gerekiyor.

Yetki belgesi olmadan araç alım satımı yapmak yasaktır. Bu belge ile ancak bir oto galeri yasal olarak faaliyetlerini yürütebilmektedir. Bu şart haricinde oto galeri açabilmek için normal iş yeri açma şartları söz konusu olacaktır. Diğer sektörlerde olduğu gibi belediye, oda ve vergi kayıtlarının yapılması ile kolaylıkla resmi oto galeri dükkanı açabilirsiniz. Gerekli kayıtlar yapıldıktan sonraüoto galeri yetki belgesiüalınarak yasal olarak ticari faaliyetler yürütülebilmektedir.

Peki amaüaraç satış yetki belgesi kimler alabilir?

Araç satış yetki belgesi kimler alabilirüsorusuna doğru yanıtı verebilmek içinüoto galeri açma yönetmeliğiühükümlerine bakmamız gerekiyor. Yönetmeliğeüburadanüulaşabilirsiniz.

Araç satış yetki belgesi alabilmeniz için şu şartların sağlanması şarttır:

 • Meslek odasına kayıtlı olunması,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
 • Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
 • Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;
  1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2) En az lise mezunu olması,
  3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,
  5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
 • Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Biz yine de özet geçelim. Çünkü yukarıda da görüldüğü üzere hem yetki belgesinden hem de mesleki yeterlilik belgesinden bahsediliyor.

Otoügaleriüaçmaküileüilgiliüözet

Öncelikle normal bir işletme için resmi kurumlara başvurunuzu yapıyorsunuz. Şirket açılışı için başvurularınızı yapıyorsunuz. Çünkü yukarıda yer alan belgeleriniz olmadanüaraç satış yetki belgesiübaşvurusuüyapamazsınız. Belgelerinizi temin ettikten sonra yetki belgesi için bağlı bulunduğunuzüticaret il müdürlüğüne bilgi sistemi üzerindenü(İETTS) başvurunuzu yapmalısınız. Yukarıda da gördüğünüz üzere işletmenize yetki belgesi alabilmeniz için araç alım satım sorumlularından en az birinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir. Oto galeri açmak için mesleki yeterlilik belgesi şart olma da yetki belgesi almak için mesleki yeterlilik belgesi almak şarttır.

Oto galeri mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?

Mesleki yeterlilik konusuna ayrıca vurgu yapmamız gerekiyor. Yönetmelik hükümleri şu şekilde:

”Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının Seviye 5, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.


”Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının, yükseköğretim kurumlarının; motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.”

Oto galeri açma şartları 2021 (fiziki şartlar)

Yetki ve mesleki yeterlilik belgesi şartlarına ek olarak açacağınız oto galeri için bazı fiziki şartlar da aranmaktadır. Bu şartları özellikle belediyeden çalışma izin ve ruhsatı alabilmek için sağlamalısınız.

 • Oto galeri olarak seçilen alanın en az 80 metrekare kapalı alanı olmalıdır.
 • Bina çekme mesafeleri ile yola araç koyulmamalıdır.
 • Detaylı işyeri krokisi çizdirilmeli ve belediyeye ibraz edilmelidir.
 • Oto galeri olarak tutulmuş bir yer izinsiz şekilde değiştirilmez.
 • Teşhir alanının yüksekliğinin en az 3 metre olması gerekmektedir.
 • Galeri içinde tuvalet bulunması şarttır.
 • Açık ve kapalı alanın en az 4 kişiyi kapsaması gerekmektedir.
 • Gelir ya da kurumlar vergisine tabi olmak zorunludur.
 • En az lise mezunu olmak gerekmektedir.
 • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • İflas etmemiş olması şarttır.
 • Kapalı alanlarda LPG’li araç satışı yasaklanmaktadır bu yüzden LPG’li araçların satışlarında kullanılacak açık alana sahip olmak gerekmektedir.

Home ofis oto galeri açmak mümkün değildir.

Oto galeri açmak için ne kadar sermaye gerekir?

Oto galeri açma maliyeti, girişimciler tarafından merak edilmektedir. Aslına bakarsanız, eğer çok lüks bir işletme açılmayacaksa oto galeri açmak için çok yüksek bir sermaye ihtiyacınız olmayacaktır. Ancak satışını yapacağınız araçlar size ait olacaksa bu durumda araç çeşitliliğinize göre gerekli sermaye miktarı da artış gösterecektir.

Genellikle oto galerilerde müşterilerin araçları showroomlarda yer almaktadır. Bu araçların tamamı elbette müşterilere ait olmamaktadır. Oto galerinin sahip olduğu ve satın aldığı araçlar da galerilerde yer alabilmektedir. Alım fırsatlarını kaçırmamak adınaüen az 200.000 TLügibi bir meblağı hazırda bekletmenizi öneririm. 10 araçlık bir filoya sahip olmanız durumunda günümüz şartlarındaü1.500.000 TL’likübir sermaye ihtiyacınız olacaktır.

Ticaret hacminizin artması adına araç çeşitliliğinize önem vermelisiniz. Bu araçlar, müşterilerinizin ya da sizin olabilir. Sizin odaklanmanız gereken husus, araç çeşitliliği olmalıdır.

Editör: TUNAHAN ERTAN