Ankara'da bir baba, 25 yaşındaki üniversite mezunu siz kızı için bağlanan yardım nafakasının kaldırılması için dava açtı.
 

 

Kızının Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Kısmı'ndan Haziran 2013'te mezun olduğunu, eğitimini tamamlaması ve ömrünü idame ettirecek imkanlara sahip olması nedeniyle yardımına gereksinimi kalmadığını ileri süren baba, yardım nafakasının kızının 25 yaşını doldurduğu 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla kaldırılmasını istedi.

Davalı kız ise mezun olduktan sonra iş bulamadığını, hala KPSS kursuna devam ettiğini, bu nedenle babasının yardımına gereksinimi olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.

 

 

LOKAL MAHKEMEDEN 'İŞ BULMA VE ÇALIŞMA İMKANI VAR' KARARI

Ankara 4. Aile Mahkemesi, davayı kabul etti ve davanın açıldığı 10 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere yardım nafakasını kaldırdı.

Kızın Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Kısmı'ndan mezun olduğu, bitirdiği okul ve mesleği prestijiyle iş bulma ve çalışma imkanına sahip bulunduğuna hükmeden mahkeme, "iş bulma imkanı varken çalışmayan meslek sahiplerinin Türk Uygar Kanunu'nun 364. hususu yeterince yardım nafakasına hak kazanamayacağı, yardım nafakasına hak kazanabilmek için ergin olduktan sonra eğitimin devam ediyor olması gerektiği" formundaki münasebet yazdı.

"HEMEN İŞ BULMA İMKANI YOK"

Kararın davalı kız tarafından temyiz edilmesi üzerine evrak, Yargıtay 3. Hukuk Dairesine geldi.

Daire, mahallî mahkemenin kararını bozdu. Kararda, "davalı üniversite mezunu ise de dava tarihi prestijiyle rastgele bir işte çalışmadığı, bitirdiği okul prestijiyle ülke kaidelerinde çabucak iş bulma imkanı bulunmadığı, işe girebilmek için KPSS kursuna gittiği ve davacı babanın şimdilik yardımına muhtaç olduğunun anlaşıldığı" konusuna yer verildi.

Yine yapılan yargılama sonunda mahkeme evvelki kararında direndi.

Direnme üzerine belge, Yargıtay Hukuk Genel Konseyine geldi. Konsey, lokal mahkemenin direnme kararını bozdu.

YARGITAY'IN GEREKÇELİ KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Konseyinin münasebetinde, temel bir insan hakkı olan eğitim hakkının, bir dizi memleketler arası kontratta olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti anayasası ile de direkt garanti altına alındığına işaret edildi.

"Nafaka alacaklılığı"nın, çocuğun bireyselliğinin bir kesimi olduğu belirtilen münasebette, Türk hukukuna nazaran, çocuğun kendisini dünyaya getiren ana ve babasından bakım parası isteyebileceği, bunun en doğal hakkı olduğu kaydedildi. Ana ve babanın bu nafaka yükümlülüğünün, velayet hakkından bağımsız olarak, toplumsal yardım ve dayanışma fikrinden kaynaklandığı söz edilen münasebette, "Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya ait bir nevi toplumsal yardımlaşma olup ahlak kuralları ile geleneklerin zarurî kıldığı bir ödevdir." denildi.

Türk Uygar Kanunu'na nazaran, ana ve babanın bakım borcunun, çocuğun ergin olmasına kadar devam ettiği belirtilen münasebette, birebir kanuna eklenen kararla de "çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve babanın durum ve şartlara nazaran kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlü oldukları"nın belirtildiği aktarılan münasebette, kanun koyucunun getirdiği bu yeni kararla, eğitime verdiği değeri vurguladığı kaydedildi.

Editör: TUNAHAN ERTAN