Düğün yapacak çiftler için faizsiz kredi imkanı. Evlilik hazırlıkları içerisinde giren ve belirli bir birikimi olamayan çiftler düğün giderlerini karşılamak adına bankalara koşarak faizli kredilere başvurarak önemli ölçüde büyük bir borç yükünün altına giriyor. Lakin Karz-ı Hasen Vakfı tüm evlenmek isteyen ve belirli bir geliri olan çiftlere faizsiz ve taksitle kredi imkanı sağlıyor. Peki faizsiz krediden nasıl faydalanılır? Başvuru şartları neler? İşte tüm düğün yapacak çiftler tarafından merak edilen detaylar...
 

 

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Evlenecek çiftlere Karz-ı Hasen Vakfı tarafından sunulan faizsiz kredinin şartları şu şekilde; - 33 yaşını geçmemiş olma
- İlk evliliği olma
- Belirli bir gelire sahip olma 
- Makul seviyede bir düğün planına sahip olma (Yani 5 yıldızlı otelde düğün yapmak gibi üst seviye düğün harcama listesinin bulunmaması) 
 

 

KARZ-I HASEN VAKFI FAİZSİZ KREDİ NASIL BAŞVURU YAPILIR? Düğün yapacak çiftlerin Karz-ı Hasen Vakfı tarafından sunulan faizsiz kredi imkanından yararlanabilmesi için Vakfa gerekli belgeler ile başvuruda bulunması gerekiyor. GEREKLİ BELGELER NELER?
  1. Borç alabilmek için kefil.
  2. Gelir beyanı.
  3. Findeks raporu.

  4. Borçlanma senet ile yapılıyor.

FAİZSİZ KREDİNİN ÖDENEMEMESİ DURUMDA NE OLUYOR? Karz-ı Hasen Vakfı tarafından verilen faizsiz kredinin ödenememesi durumunda hukuki süreç başlatılıyor. Zira bunun öncesinde kişinin borcu ödeyememesi durumunda taksitler ertelenebiliyor ertelenebiliyor, ödeme planı değiştirilebiliyor veya gerçekten ödenememesi durumu söz konusu olduğunda borç vakfın zekat fonundan karşılanıyor. KARZ-I HASEN VAKFI NEDİR? Son 40 yılda yaşanan sosyoekonomik dönüşüm sonucu bugün ülkemiz nüfusunun yüzde 90’ı kentlerde yaşıyor. Bu dönüşümün doğal sonucu olarak sosyal doku ve geleneksel sosyal bağlar da önemli ölçüde yeni bir forma evrilmiş durumda. Özellikle fertlerin kalabalık kentlerde geleneksel bağlardan yoksun kalması; sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik problemlerin ortaya çıkmasını tetikliyor. Şehir hayatında geleneksel sosyal bağlarını yitiren gençlerin yüzleştiği en önemli problemlerden birisi, evlilik çağına geldiği halde yeterli ekonomik birikime sahip olmadığı için aile düzenin kurulamaması olarak öne çıkmaktadır. Son veriler erkeklerde evlilik yaşının 30, bayanlarda 25 yaş seviyelerine kadar çıktığını gösteriyor. Evlilik yaşının hızla yükselmesinin ekonomik sebeplerinin yanı sıra farklı sosyal ve kültürel sebepleri olmakla birlikte, temelde ekonomik yeterlilik ve ev kurmak için gerekli birikimin olmaması önemli rol oynamaktadır. Özellikle evlilik çağına gelmiş gençlerin ev kurması için gerekli olan ekonomik yeterlilik kültürel ve bölgesel geleneklere değişkenlik gösterirken, temel ihtiyaç olmayan veya kişilerin satın alma güçlerinin üzerindeki lüks ürünlerin düğün vesilesiyle satın alınmaya zorlanması, gençlerin yüzleştikleri bir başka sorun olarak öne çıkmaktadır. Modern dünyanın özellikle genç kuşaklara dayatmış olduğu hayat biçimleri ve kültürel kodlar nedeniyle gençlerin uzun yıllar boyunca hayatlarını ipotek altına alan abartılı düğün alışverişlerinden, hiç bir faydası olmayan gösterişli düğünlerinden kaçınmaları gelecekteki aile saadetleri için elzemdir. Kendi hayatlarını idame ettirebilecek yeterliliği olduğu halde, ekonomik bakımdan bir ev kuracak birikimi olmadığı evlenmeyi erteleyen gençlere yardımcı olmak sosyal ve dini bir yükümlülüktür. Bu düşünceyle yola çıkan bir grup gönüllü tarafından kurulmuş olan Genç Yuva Kooperatifi öncelikli olarak, evlenme çağına gelmiş ama evlenmek için yeterli finansal birikimi olmayan gençleri desteklemeyi kendine gaye edinmiştir. Borç olarak sağlanan parasal destek makul vadelere yayılarak, faydalanıcının bunu geri ödemek suretiyle sistemin sürdürülebilirliği temin edilmektedir. Evlenen çiftlere borç olarak verilen desteklerden herhangi bir başlık altında bir ücret veya vade farkı alınmamaktadır. Genç Yuva Kooperatifi, gerçek kişilerden oluşan üyelerinden aldığı bağışlar ve Karz-ı Hasen Vakfı’ından sağlanan kaynaklarla gençlere faizsiz borç vermektedir. VAKFIN AMACI; aile kurumunun kurulması, korunması ve ihyası için ihtiyaç duyulacak her türlü maddi ve manevi yardımın sağlanması, teşvik edilmesi ve bu konularla alakalı eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmasını da teşvik etmektir. Vakfın amacı; milli ve manevi değerlerin yaşatılması, aile kurumunun kurulması, korunması ve ihyası için ihtiyaç duyulacak her türlü eğitim öğretim faaliyetinin yapılması ile sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmektir. Evlenmek isteyen ancak yeterli ekonomik birikimi olmayan gençlere ihtiyaç duyacakları ayni veya nakdi kaynağı kefalet sureti ile temin eder. Vakıf; borç verdiği ihtiyaç sahibi üçüncü kişilerin aldığı tutarı yerinde ve doğru olarak kullanılabilmesi için, yardımcı olur ve geri ödeme süreçlerini takip eder. “Bakara Suresi: 245 “Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister ki, Allah da onu kat kat arttırsın? Zaten daraltan da, genişleten de Allah'tır; siz de Ona döneceksiniz.” “O kimseler ki mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikâr infak ederler. İşte onların ecirleri Rableri katındadır, onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara, 2/274) “Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer. Allah dilediğine kat kat verir ve Allah her şeyi kuşatan, her şeyi bilendir.” (Bakara, 2/261) "Karz", geri ödenmek üzere verilen mal veya birine ödünç (borç) verme anlamına gelir. Borç verenin malının bir kısmını vermesi borç alanın da aldığı borcu zamanında aynı şekil ve şartlarda  geri vermesi şeklinde de açıklanabilir. Kur an-ı Kerim de 12 yerde bu kavramlar mecazi olarak "Allah a güzel bir şekilde borç veren (karz-ı hasen)" anlamında kullanılmıştır. Bu kimseye de bunun kat kat fazlasının ödeneceğinden bahsedilmiştir. “Kim Allah’a bir karzı hasene verirse Allah onu kat kat mükafat verecektir.” “Karz-ı hasen”, gönülden koparak, güzel bir niyet ve ihlasla, dişinden tırnağından kırparak, helâl ve temiz olan şeylerden verilen borçtur. Şahsi menfaat ve çıkar sebebiyle değil, sadece Allah’ı râzı etmek için verilen borçtur. Allah’a verilen karz-ı hasen ise, O’nun yolunda yapılan cihad ve infaklardır. Allah bunlara mükâfat olarak kat kat karşılık verecektir. Bunun miktarını ancak Allah bilir. Yalnız bir kısım âyetlerde bu miktarın bire yediyüz ve daha fazla olabileceği haber verilir. (bk. Bakara 2/261) “Kimdir o (yiğit) ki, Allah’a güzel bir ödünç versin de, Allah da ona karşılığını kat kat fazlasıyla ödesin! ’’ (Bakara, 2/245) buyurmuştur. Dolayısıyla borç veren Allah’a borç vermiş gibi ifade edilmiştir. Allah’a borç vermek diye bir şey olmaz. Burada anlatılmak istenen şey: ‘Benim rızamı gözeterek bir kulun sıkıntısını giderdin. Dolayısıyla bu husustaki muhatabın benim. Ben sana bunun karşılığını fazlasıyla vereceğim.

Editör: TUNAHAN ERTAN